top of page

ZW3D Komutları ve Açıklamaları

Güncelleme tarihi: 16 Eyl

Sketch

 • Draw: Komutlar arası geçiş yapmadan çeşitli geometri türlerini çizmek için kullanılır. Tek bir komut ile çizgiler, teğet yaylar, 3 noktalı yaylar, yarıçaplı yaylar, daireler ve eğriler çizilmesine imkan tanır.

 • Line: Düz bir çizgi oluşturmak için kullanılan komuttur. 2 nokta arasına, paralel noktalara, dikey veya açısal yatay ve dikey olarak konumlandırılabilir.

 • Polyline: Uçtan uca eklenmiş çok parçalı çizgiler oluşturulmak için kullanılır.

 • Double Line: Uçtan uca eklenmiş çok parçalı bir çift çizgi oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan çift çizgilerin sağ ve sol genişlikleri değiştirilebilir.

 • Axis: Axis, sonsuz uzunlukta bir çizgi oluşturur. Sağ tık ile birlikte de "Harici/Dahili geçiş yap" öğesiyle dahili ve harici eksenler arasında geçiş yapılabilir.

 • Circle: Sınır, yarıçap, boydan boya, 2 noktalı yarıçap, 2 nokta veya 3 teğet gibi çeşitli yöntemler ile daireler oluşturma imkanı sunar.

 • Arc: Bu komut ile boydan boya, yarıçap, merkez veya açı yayları oluşturulabilir.

 • Arc Segments: Uç uca eklenmiş teğet yay zinciri oluşturmak için kullanılır.

 • Rectangle: Yükseliği ve genişliği belirlenebilen dikdörtgenler oluşturur.

 • Polygon: Çokgen oluşturmak için bu komut kullanılır. Herhangi bir sayıda kenar veyta germe açısı belirtilerek kullanılabilir.

 • Ellipse: Noktalar tanımlanarak çeşitli elips türleri oluşturulabilir. Merkez, Köşe, Merkez açısı veya Köşe açısı belirlenerek de kullanılabilir.

 • Point: İstenilen konumda nokta oluşturmak için kullanılır. Parça yüzeyinde veya montajdaki bir aktif parçada kullanılabilir.

 • Points on Curve: Bir eğri üzerinde çoklu nokta oluşturmak için kullanılır.

 • Text: Bir düzlem üzerinde Standart tek noktalı metin, 2 puntolu metin veya kutu metni oluşturabilmenize imkan sağlar.

 • ReadySketch Text: Bir eğri boyunca devam eden metinleri oluşturmak için kullanılır. Metin logoları oluşturmak ve metin tasarımları için idealdir.

 • Text Ballon: Bu komut, seçilen bir noktada açıklama metni veya resim balonu oluşturur. Gerekli girdiler yalnızca metin dizisini veya resim dosyasını ve konum noktasını içerir.

 • Slot: İki nokta seçilip yarıçapı veya çapı tanımlanarak yuva oluşturmaya imkan tanıyan komuttur.

 • Notch: Bir eğri üzerinde çentik oluşturulmaya yarayan komut. Çentiğin konumu, yön açısı, yüksekliği ve şekil açısı belirlenerek kullanılır.

 • Spline: Eğrinin geçeceği bir dizi nokta veya bir dizi kontrol noktası tanımlayarak eğri oluşturmaya imkan sunar. İlk ve sonuncu arasındaki noktalar eğrilerin şeklini belirler.

 • 3 Point Conic: 3 noktalı konik bir eğri oluşturmak için bu komut kullanılır. Başlangıç ve bitiş noktasından sonra üçüncü bir teğet noktası ile oluşturulur.

 • Pint Cloud Curve: Eğrinin geçmesi gereken noktaları tanımlayarak 3 boyutlu eğriler oluşturmaya imkan sunan bu komutla, Point Cloud üzerinden eğri komutunu kullanarak eğrinin mevcut bir nokta kümesinden geçmesi sağlanabilir.

 • Fit Curve: Nokta, eğri veya katı yüzey aracılığıyla bir dizi eğri oluşturmak için kullanılır. Fit Curve, bir çizgi, spline, daire veya elips olabilir.

 • Blend: İki eğri, çizgi, yay veya katı yüzey kenarı arasında bir eğri oluşturan bu komutta girişler arasında teğet ve eğrilik eşleştirme, kırpma yöntemleri, yan tutma yöntemleri ve eğrilik ağırlıkları yer alıyor.

 • Offset: Bir eğriden, eğriler zincirinden veya katı yüzey kenarından ötelenen bir eğri oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz.

 • 2D Medial: İki eğri, yay veya daire arasında orta mesafede bir eğri oluşturmak için kullanılır. Medial eğri, matematiksel olarak iki eğri arasındaki bir dizi eşitlik noktasından geçen eğri olarak tanımlanır.

 • Fillet: İki eğri arasında bir radyus oluşturmak için kullanılır.

 • Fillet Chain: Birden fazla eğri arasında, belirli bir yarıçapta radyus oluşturmak için kullanılır.

 • Chamfer: Bu komut ile iki sınır eğrisi arasında pah oluşturulabilir.

 • Chamfer Chain: Birden fazla eğri arasında pah oluşturmak için kullanılır. Eğriler arasındaki her bitişik eğri arasında bir pah olacaktır.

 • Power Trim: Farenin sol düğmesine basılı tutup sürükleyerek, imlecin üzerinden geçtiği objeleri kırpabilirsiniz.

 • One Touch Trim: Eğri parçalarını seçerek kırpmak için bu komutu kullanabilirsiniz. Kırpma sınırları için en yakın kesişen eğriler kullanılır.

 • Trim/Extend: Bir çizgiyi, yayı veya eğriyi kırpmak veya uzatmak için kullanılır. Önce kırpılacak veya uzatılacak eğriyi seçin, daha sonra bir uzatma noktası veya kırpma noktası belirleyerek işlemi tamamlayın.

 • Trim/Split Curve: Birbirleri ile kesişen eğrileri kırpmaya veya ayırmaya yarayan komuttur.

 • Trim/Split at Point: Bir eğriyi, seçili noktalardan kırpmak veya bölmek için kullanılır.

 • Trim/Extend to Corner: İki eğriyi seçerek bir köşe oluşturacak şekilde kırpabilir ya da uzatabilirsiniz.

 • Delete Bowties: Ofset uygulanmış eğri kümesine, yarıçapından daha büyük bir mesafede fillet komutu uygulandığında ortaya çıkan 'Bowtie' adı verilen fazlalıkları yok eder.

 • Split at Intersections:"Delete Bowties" komutundaki gibi Ofset uygulanmış eğri kümesine, yarıçapından daha büyük bir mesafede fillet komutu uygulandığında ortaya çıkan 'Bowtie' adı verilen fazlalıkları böler.

 • Equation: Denklem kümesi tarafından iki boyutlu veya üç boyutlu bir eğri çizmek için bu komutu kullanabilirsiniz. Ayrıca bu komutla, parabol ve hiperbolik sinüs gibi önceden tanımlanmış eğriler eklenebilir.

 • Modify: Bir eğri üzerinde modifikasyonlar gerçekleştirmek için kullanılır.

 • Concatenate: Mevcut eğrileri birleştirerek bir eğri oluşturmak için kullanılır. Uçtan uca bağlı eğrileri seçerek Tanjant ya da Curveture oluşturabilirsiniz.

 • Convert to Arcs/Lines: Mevcut bir eğriden yay veya çizgi parçası oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz.

 • Add Constraints: Bu komut seçilen öğelere göre mevcut constraintsları görüntüler. Bir constraint oluşturmak için önce geometrileri daha sonra ise constraint'i seçin.

 • Auto Constrain: Mevcut çizim geometrilerini analiz etmek, constraintleri ve ölçümlendirmelerini otomatik olarak eklemek için bu komutu kullanabilirsiniz.

 • Fix: Bir geometrinin geçerli konumunda sabit kalması için bir noktaya veya bir girişe ekleyin.

 • Points Horizontal: Bir noktaya yatay constraint oluşturun ve bunun bir taban noktasının Y değerine yatay kalacak şekilde bir noktaya iliştirin. Kısıtlanmış noktalar kısıtlama silinene kadar Y değerinde yatay kalır.

 • Points Vertical: Bir noktaya dikey constraint oluşturun ve bunun bir taban noktasının X değerine dikey kalacak şekilde bir noktaya iliştirin. Kısıtlanmış noktalar kısıtlama silinene kadar X değerinde dikey kalır.

 • Points to Midpoint: Bir noktayı, seçilen iki noktanın ortasında olacak şekilde sınırlamak için bu komutu kullanabilirsiniz. İki noktadan herhangi biri hareket ettirilirse sınırlandırılan nokta, kısıtlama islinene kadar iki noktanın orta noktasında kalacaktır.

 • Point to Line/Curve: Bir noktadan, çizgi veya eğri constrainti oluşturun ve bunu bir veya daha fazla noktaya ekleyin. Bir taban çizgisi seçilirse, noktalar bir taban çizgisiyle aynı çizgide kalır. Taban çizgisi değiştirilirse, constraint silinene kadar noktalar onunla aynı doğruda kalacaktır.

 • Point to Intersection: Bir noktadan kesişme constraiti oluşturup, bunu bir veya daha fazla noktaya ilişkilendirerek iki temel eğrinin kesişme noktasına kalmasını sağlayabilirsiniz. Temel eğriler, yaylar, daireler veya eğriler olabilir.

 • Point Coincident: Taban noktasıyla çakışan bir veya daha fazla noktaya constraint oluşturmak için kullanılır.

 • Horizontal: Birden fazla çizgiyle ilişkilendirerek, bir yatay constraint oluşturabilirisiniz.

 • Vertical: Birden fazla çizgiyle ilişkilendirerek, bir dikey constraint oluşturabilirsiniz.

 • Symmetrical: Simetrik bir constraint oluşturun ve noktaları taban çizgisi etrafına simetrik olarak konumlandırın.

 • Partially Symmetrical: Bu komut ile kısmen simetrik constraint elde edilebilir.

 • Perpendicular: Dikey bir constraint oluşturun ve bunu taban çizgisine dik kalacak şekilde eğriler veya çizgiler ekleyin.

 • Parallel: Bir paralel kısıtlama oluşturun ve bunu bir taban çizgisine paralel kalacak şekilde bir çizgiye/çizgilere ekleyin.

 • Collinear: Bir eşdoğrusal kısıtlama oluşturun ve bunu bir taban çizgisine eşdoğrusal kalacak şekilde bir satıra/çizgilere ekleyin.

 • Tangent: Bir eşdoğrusal constraint oluşturun ve bunu bir taban çizgisine eşdoğrusal kalacak şekilde bir çizgiye/çizgilere ekleyin.

 • Equal Length: Eşit mesafede bir constraint oluşturun ve başka bir girişe eşit mesafede kalması için bunu bir öğeye ekleyin.

 • Equal Radius: Eşit bir yarıçap constrainti oluşturun ve başka bir girişe yarıçap mesafesine kalması için bunu bir öğeye ekleyin.

 • Equal Curvature: Eğriden eğriye, eğriden yaya, eğriden çizgiye eklenebilen eşit bir eğrilik constraiti oluşturulabilir.

 • Point to Center: Eşmerkezli bir constraint oluşturun ve bunu bir ya da daha fazla noktaya iliştirin, böylece bir taban yayı veya daireye eşmerkezli kalabilir.

 • Quick Dimension: Bu komutu, bir girişi veya boyut noktasını seçerek boyut oluşturmak için kullanabilirsiniz. Seçilen öğelere, noktalara ve komut seçeneklerine bağlı olarak birçok farklı boyut türü oluşturulabilir. Akıllı yan taraftaki tabloyu kullanarak boyutlandıracaktır.

 • Linear: İki nokta arasında yatay, dikey veya doğrusal olarak hizalanmış boyut oluşturmak için Linear komutunu kullanın.

 • Linear Offset: İki paralel çizgi arasında doğrusal bir offset boyutu oluşturmak için kullanılır.

 • Symmetry: Bir nokta ile merkez çizgisi arasında doğrusal simetrik bir boyut oluşturmak için kullanılır.

 • Angular: Yatay, dikey, 3 nokta veya yay olmak üzere iki eğri arasında boyutlandırma yapabilirsiniz. Eğer enterpolasyon eğrisini seçerseniz, en yakın enterpolasyon noktası seçilecektir.

 • Raial/Diametric: Radyal ölçümlendirme oluşturmak için kullanılır. Standart, çap, kırık, büyük ve lider radyal boyutlandırmalar yapabilirsiniz.

 • Arc Length: Yay uzunluklarını boyutlandırmak için kullanılır.

 • Perimeter: Çevre boyutlandırması yapmak için kullanılır.

 • Equation Manager: Bir denklem veya denklem seti oluşturmak içi bu yöneticiyi kullanabilirsiniz. Her denklem, denklem listesine eklenir.

 • Toggle Reference: Referans boyutları açıp kapatmak içi kullanılır. Referans boyutları ise parantez içinde gösterilir.

 • Modify Value: Bir çizim boyut değerini değiştirmek için kullanılır. Yeni değer, tanımladığı çizim geometrisini otomatik olarak yönlendirecektir. Çizimden çıktıktan sonra aktif parçayı yeniden oluşturmak için, "Geçerli Parçayı Yeniden Oluştur" komutunu kullanmanız gerek.

 • Link to Variable: Bir çizim boyutlandırması ile bir çizim değişkeni arasında bir bağlantı kurmak için kullanılır.

 • Unlink Variable: 'Link to Variable' komutuyla yapılan çizim boyutu ile çizim değişkeni arasındaki bağlantıyı kesmek için kullanılır.

 • Modify Dimension: Bir boyutun metin dizisini değiştirmek için kullanılır.

 • Modify Text Point: Bir boyutun metin noktası konumunu değiştirmek için kullanılır. Boyut metni ve uzatma çizgileri buna göre uyarlanacaktır.

 • Make Block: Esnek ve rijit blok oluşturmak için kullanılır. Çizimde, bir dizi geometriyi tek bir nesne olarak ayarlayabilirsiniz.

 • Insert Block: Oluşturulan esnek ve rijit blokları eklemek için kullanılır.

 • Block Manager: Çizim bloğunu yönetmek için kullanılır.

 • Add Entity To Block: Oluşturulan esnek veya rijit bloğa farklı bir giriş eklemek için kullanılır.

Custom Ready Sketch: Hazır çizimleri görüntülemek için bu başlığı kullanabilirsiniz.

 • Trace Profile: Bu komut, mevcut çizim geometrisinden bir izleme profili oluşturur. Yalnızca birbirine bağlı geometrinin belirli bir çevresini kullanmak istediğinizde kullanışlıdır. İz profili, temel alınan geometriye parametrik olarak sınırlandırılmıştır.

 • Delete Trace Profile: Bu komut, etkin çizimdeki izleme profilini siler.

 • Offset Trace Profile: Mevcut bir iz profiline ofset ekler. Offset oluşturulacak izleme profilini seçin ve mesafeyi belirtin. Pozitif değerler dış ofset oluştururken, negatif değerler iç ofset oluşturur.

 • Reference: Etkin parçada bulunan bir eğriyi, katı yüzeyi, noktayı veya veriyi çizim düzlemine yansıtmak için kullanılır.

 • Unlik Reference: Referans geometrisini normal geometriye dönüştürmek için kullanılır.

 • Image: Aktif çizim sayfasına bir görüntü sembolü eklemek için kullanılır.

 • Pattern: Çizimi bir noktadan diğerine doğrusal veya dairesel modelde çoğaltmak için bu komutu kullanabilirsiniz.

 • Move: Bir çizimi bir noktadan diğer bir noktaya taşımak için kullanılır. Yönü, döndürme açısı veya ölçekleme faktörleri için seçenekler menüsünü kullanabilirsiniz.

Copy: Bir çizimi bir noktadan diğer bir noktaya kopyalamak için kullanılır. Yönü, döndürme açısı veya ölçekleme faktörleri için seçenekler menüsünü kullanabilirsiniz.

 • Rotate: Çizimi bir referans noktası etrafında döndürmek için kullanılır.

 • Mirror: Eksen etrafında bir çizimi aynalamak için kullanılır.

 • Scale: Çizimin ölçeğini artırmak veya azaltmak için kullanılır. Ölçek faktörü bir referans noktası etrafında uygulanır.

 • Stretch: Orijinal başlangıç noktalarını koruyarak bitiş noktalarını hareket ettirerek geren komuttur.

 • Drag: Geometriyi bir noktadan diğerine sürüklemek için kullanılır.

 • Explode: Metinleri, boyutları ve sembolleri patlatarak çizgi, yay ve daire geometrisine dönüştürür.

 • Preferences: Çizim ayarlarını görüntülemek için kullanılır. Izgara boşluğunu görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

 • Relocate: Çizimi yeniden konumlandırmak için kullanılır.

 • Overlap: Bu komutu, çakışan geometrileri kontrol etmek için kullanın.

 • Show Constraints: Kısıtlamaları görüntülemek için bu komutu kullanın.

 • Constraint Status: Mevcut taslağı analiz etmek ve constraint durumunu görüntülemek için kullanılır.

 • Conflicting Constraints: Çakışma olan constraintleri görüntüler ve üzerinde değişiklik yapmanıza izin verir.

 • Dimension Editor: Çizim boyutlarını toplu olarak değiştirmek için kullanılır.

 • Modify Value: Bir çizim boyutunu değiştirmek için kullanılır. Yeni girilen değer, tanımlanan çizim geometrisini otomatik olarak yönlendirir.

 • Edit Weak Dimension: Zayıf boyutlandırmanın otomatik olarak eklenme seçeneği etkinleştirildiğinde, ölçümlendirilen boyutları gizlemek veya seçilen boyutları silmek için kullanılır.

 

SHAPE

 • Extrude: Ekstrüzyon için bir profil (P) seçin. Ardından ekstrüzyon unsurun başlangıcını (S) ve bitişini (E) belirtin.

 • Revolve: Revolve için profili (P) seçin. Ardından döndürme eksenini (A) belirtin. Ek giriş seçenekleri için bir satır seçebilir veya sağ tıklayabilirsiniz. Ardından döndürülen unsurun başlangıç açısını (S) ve bitiş açısını (E) belirtin.

 • Sweep: Sweep için profili (P1) seçin. Ardından Yol (P2) seçin. Sağ tıklama > Eğri listesi ekle ile birden fazla eğri seçilebilir. Yol teğet olarak sürekli olmalıdır.

 • Var Sweep: Bir yol boyunca açık veya kapalı bir profili Sweep ederek varyasyonel bir unsur oluşturun. Süpürme yolu, wireframe geometrisi, bir yüz kenarı, bir çizim veya bir eğri olabilir.

 • Spiral Sweep: Spiral katı, spiral eksen (A) için profili (P) seçin. Her dönüş için dönüş sayısını (T) ve eksen boyunca mesafeyi (D) belirtin. Bu, yaylar ve bobinler gibi doğrusal bir yönde döndürülen spiral veya başka herhangi bir şekil yapmak için kullanılabilir.

 • Swept Rod: Çubuk için D çapını belirtin. Çubuk yolunu tanımlayan eğrileri seçin. Bu komut, boru, tüp veya kablo güzergahlarını modellemek için idealdir.

 • Profile Swept Rod: Seçilen eğriler boyunca seçilen profille çubuklar oluşturun.

 • Loft: Okların aynı yönü gösterdiğinden emin olarak profilleri (P) yerleştirmek istediğiniz sırayla seçip, Loft oluşturabilirsiniz.

 • Drive Curve Loft: Loft için sürücü eğrisini (C) ve profilleri (P) seçin. Yüzleri bir dizi profil boyunca yükselterek (karıştırarak) bir şekil oluşturmak için bu komutu kullanın.

 • Bi Rail Loft: Birinci ve ikinci yol eğrisini, bir veya daha fazla kesit profilini (P) seçin. İki yol eğrisi arasında ve bir veya daha fazla enine kesit eğrisinden geçen bir çift raylı loft yüzü oluşturmak için bu komutu kullanın.

 • Fillet: Fillet yapılacak kenarları (E) ve yarıçapı (R) seçin. Çok çeşitli sabit ve değişken fillet ve edge blend oluşturmak için kullanılır.

 • Modify Fillet: Fillet edilmiş radyusları değiştirmek için kullanılır.

 • Flag Fillet Face: İçe aktarılan bir yüzü radyus olarak manuel olarak işaretlemek için bu komutu kullanılır. Bu komut, gerekirse katı yüzeylerin manuel olarak işaretlenebilmesini sağlayan bir yedekleme aracıdır.

 • Chamfer: Pah atmak istediğiniz kenarları (E) seçin. Ardından pah gerileme mesafesini (S) girin.

 • Draft: Bu komut, seçili objeler hakkında bir taslak unsur oluşturur. Taslak özellikler, enjeksiyonla kalıplanmış parçaların kalıp boşluklarından ve maçalardan serbestçe çıkmasını sağlamak için tasarımda kullanılır. Taslak özellikleri oluşturmak, kontrol etmek ve silmek için komutlar burada yer alır.

 • Check Draft: Çıkarma yönüne dayalı olarak belirli bir draft açısına uyup uymadıklarını belirlemek için katı yüzeyleri kontrol eder. Yüzdeki eğriler, yüzün verilen taslak açısından daha küçük olan bölgesini belirtmek için oluşturulur.

 • Hole: Basit, konik, havşa başlı, havşalı ve spot yüzlü delikler açmaya yarayan komuttur.

 • Modify Holes: Açılmış delikleri modifiye etmek için kullanılır.

 • Flag Holes: Delik özniteliklerini, içe aktarılan geometri, Boolean kaldırma, silindir veya döndürülmüş çentik gibi delik olmayan bir unsur tarafından oluşturulan delik şeklindeki bir bölgeye atayın. Bu komutu kullandıktan sonra bölge bir delik unsuru olarak ele alınır. Bir teknik resim sayfasında bir merkez çizgisi, dişler ve merkez işareti olacak ve gelecekteki delik tablolarına eklenecektir.

 • Rib: Nervür profilini (P1) tanımlayan açık bir çizim seçin veya Unsur Çizimi Oluşturmak için orta tuşa tıklayın. Nervür kalınlığını (W) belirtin. Taslak açısını (A) girin. Nervür sınır yüzlerini (B) belirtin. Bir draft açısı belirtilmişse draft düzlemini (P2) seçin.

 • Rib Network: Nervür özelliği için profili (P) seçin ve bu profil için kalınlığı (W) girin. Başlangıç noktasını (S) ve nervürlerin parçayla kesişeceği tüm sınır yüzlerini (E) seçin.

 • Thread: Kapalı bir profili (P) silindirik bir yüz (F) etrafında döndürerek dişli bir şekil unsuru oluşturur. Her dönüş için dönüş sayısını (T) ve eksen boyunca mesafeyi (D) girebilirsiniz. Doğrusal bir yönde döndürülen şekiller yapmak için kullanılabilir.

 • Flag External Thread: Silindirik yüzeyde diş niteliklerini belirlemek için kullanılır.

 • Lip: İki öteleme mesafesine (D1)(D2) dayalı olarak seçilen kenarlar (E) boyunca sabit bir Lip oluşturur.

 • Stock: Etkin parçanın tek bir yüzünü veya tüm şeklini tamamen çevreleyen ekstrüde edilmiş bir stok unsuru oluşturur. Varsayılan olarak, stoğun boyutu şeklin uzantılarına eşittir.

 • Strip Line: Şekil üzerinde bazı kapalı eğriler kullanarak bir alan oluşturur. Seçilen tüm eğriler ve noktalar aynı şekil üzerinde bulunmalıdır.

 • Face Offset: Kaydırılacak yüzleri (F) seçin. Ofset değerini belirtin (T) . Negatif bir değer dahili ofseti gösterir. Pozitif bir değer harici bir ofseti gösterir.

 • Volume Offset: Kaydırılacak şekilleri (S) seçin. Ofset değerini belirtin (T). Negatif bir değer dahili ofseti gösterir. Pozitif bir değer harici bir ofseti gösterir. Varsa, hangi yüzlerin (F) kaydırılacağını seçin veya bu seçeneği atlamak için orta tuşa tıklayın.

 • Shell: Shell yapılacak şekli (S) seçin ve Shell kalınlığını (T) belirtin. Negatif bir değer dahili ofseti gösterir. Pozitif bir değer harici bir ofseti gösterir. Ofset değerlendirmesinden varsa hangi yüzlerin (O) silineceğini seçin veya bu seçeneği atlamak için orta tıklayın.

 • Thicken: Kalınlaştırılacak bölgeyi (R) seçin ve kalınlaştırma kalınlığını (T) belirtin. Negatif bir değer dahili ofseti gösterir. Pozitif bir değer harici bir ofseti gösterir.

 • Add Shape: Temel şekle bir veya daha fazla şekil eklemek için kullanılır.

 • Remove Shape: Bu komut ile temel şekillerden bir veya daha fazla şekli kaldırabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, işleç şekillerini koruyabilir veya işlemin kapsamını sınırlayacak herhangi bir sınırlayıcı yüz seçebilirsiniz.

 • Intersect Shape: Temel şekillerle bir veya daha fazla şeklin kesişen şekillerini elde etmek için kullanılır.

 • Divide: Katı veya açık bir şekli (B) katı yüzey, şekil veya veri düzlemiyle (C) kesiştiği yerden bölün. İki farklı katı veya şekil olacaktır.

 • Trim: Katı veya açık şeklin (B) katı yüzeyleriyle, şekilleriyle ve referans düzlemleriyle (T) kesişen kısmını kırpın. Oklar (S) tutulacak tarafı gösterir.

 • Simplify: Katı yüzeyleri sadeleştirir.


 • Replace: Bir katının veya şeklin (B) bir veya daha fazla yüzünü başka bir yüz veya şekille (R) değiştirir

 • Resolve SelfX: Seçili yüzlerdeki öz kesişimleri ve tersine çevrilmiş bölgeleri (ters çevrilmiş iç döngü durumları dahil) kaldırır.

 • Inlay: Inlay komutu, bir ana hat metin yazı tipi tarafından oluşturulacağı gibi bir dizi kapalı eğri döngüsünü bir yüze gömmek ve ardından yükseltilmiş veya çökük bir metin efekti vererek istenen mesafeyle oluşturulan yeni iç yüzleri kaydırmak için kullanılır.

 • Punch: İki şekil (düz veya açık şekiller) arasında delme işlemi gerçekleştirmek için bu komutu kullanın. Progresif bir kalıp sac uygulamasında, bu komut sonuçta ortaya çıkan zımba alanını oluşturmak için kullanılabilir.

 • Cylindrical Bend: Bir şekli, silindirik şekle bükmek için bu komut kullanılır.

 • Toroidal Bend: Bir şekli, toroidal şekle bükmek için bu komut kullanılır.

 • Twist: Bir şekli, spiral şekle bükmek için bu komut kullanılır.

 • Taper: Bir şekli, konik şekle bükmek için bu komut kullanılır.

 • Stretch: Bir şekli uzatmak için kullanılır.

 • Morph With Point: Dönüşüm, yüzdeki bir noktayı tutup farklı şekillerde sürükleyerek gerçekleştirilir.

 • Morph with Curve: Dönüşüm, yüzdeki bir noktayı tutup farklı şekillerde sürükleyerek gerçekleştirilir.

 • Morph to Curve: Bu komut, bir modeldeki bir eğriyi yakalamanıza ve onu bir hedef eğriye dönüştürmenize olanak tanır. Eğriye yakın yüzeyler değiştirilir.

 • Morph by Offset: Bu komut, bir şekildeki bir eğriyi tutmanıza ve onu hareket ettirmek yerine kaydırmanıza olanak tanır. Yine eğriye yakın yüzeyler, tıpkı bir noktaya yakın yüzeyler gibi sürüklenir. Eğriyi seçin ve ardından ofseti girin veya sürükleyin.

 • Wrap to Faces: Bir geometri kümesini bir yüz kümesiyle eşlemek ve dönüştürmek için bu komutu kullanın. Bu geometriler bir düzlem üzerinde olmalıdır. Bu, bir dizi yüz üzerine bir 3B logo yerleştirmek için kullanışlıdır.

 • Wrap Pattern to Faces: Şekilleri, eğrileri, noktaları veya blokları iki yönde çoğaltmak için bu komutu kullanın ve ardından deseni belirtilen yüze sarın. Ayrıca deseni ölçekleyebilir veya örneklerin sayısını ve aralığını ayarlayabilirsiniz.

 • Pattern Geometry: Şekillerin, yüzlerin, eğrilerin, noktaların, metinlerin, çizimlerin, veri düzlemlerinin ve desen desenlerinin herhangi bir kombinasyonunu çoğaltmak için bu komutu kullanabilirsiniz.

 • Pattern Feature: Çizimi veya herhangi bir unsur kombinasyonunu çoğaltmak için kullanılır.

 • Mirror Geometry: Şekillerin, bileşenlerin, eğrilerin, noktaların, çizimlerin ve veri düzlemlerinin herhangi bir kombinasyonunu aynalamak için bu komutu kullanabilirsiniz.

 • Mirror Feature: Unsurların aynalanması için kullanılır.

 • Move: 3 boyutlu parçaları taşımak için kullanılır.

 • Align Move: Bir objeyi hizalamak üzere taşımak için kullanılır. Hizalanmış objelerden sadece 1 tanesi taşınır, diğeri hareket etmez.

 • Copy: 3 Boyutlu parçaları kopyalamak için kullanılır.

 • Scale: Bu komut, seçilen varlıkların ölçeğini değiştirir. Tek tip veya tek tip olmayan ölçek katsayıları girebilirsiniz.

 • Datum Plane: Yeni bir referans düzlemi ekleyin. Veriler, bir referans düzlemi oluşturmak için kullanılır.

 • Datum Axis: Bir referans yönü oluşturmak için kullanılan yeni bir referans ekseni ekler.

 • Datum CSYS: Yeni bir veri koordinat sistemi ekler.

 • Drag Datum: Bir düzlemi sürüklemek için kullanılır.

 • LCS (Local Coordinate System): Etkin yerel koordinat sistemi olarak bir referans düzlemi atar. Herhangi bir koordinat girişi, varsayılan dünya orijinine değil, bu LCS'ye göre referanslandırılır.

FREE FORM

 • Fillet Blend: Akıllı bir karışım yüzü oluşturur. Mevcut eğrilerin parametrik bir listesini yapmak için sağ tıklayıp Eğri Listesi Yap'ı seçebilirsiniz.

 • Blend Face: İki kenarı birleştiren bir karışım yüzü oluşturur. Her bir açık kenar boyunca düzgün bir karışım oluşturmak için isteğe bağlı sınır kısıtlamaları sağlanabilir.

 • Ruled: İki yol eğrisi (P1)(P2) arasında doğrusal kesitlere sahip bir çizgili yüz oluşturur.

 • Circular Bi Rail: İki set yol eğrisi (P1)(P2) arasında dairesel bir kesit yüzü oluşturur. Kesitlerin yarıçapları (R), oluşturma yöntemiyle belirlenir ve her iki sınır eğrisini kesen bir daireyi tanımlamak için kullanılır.

 • Conic Bi Rail: İki yol eğrisi (P1)(P2) arasında konik kesitli bir yüz oluşturur. Kesitlerin yarıçapları oluşturma yöntemi ile belirlenir.

 • Curve Mesh: U ve V eğrilerinden oluşan bir ağ ile karıştırarak bir yüz oluşturur.

 • Face at Angle: Yansıtılacak yüzü (F) ve eğriyi (C) seçin. Yeni yüzün uzatması gereken mesafeyi (S) belirtin. Yeni yüzün açısını (A) seçili yüzlere göre belirleyin. 0 (sıfır) açısı, seçilen yüzlere normal olan (yani dik) bir yüzle sonuçlanacaktır. +/-90'lık bir açı, seçilen yüzlere teğet olan bir yüzle sonuçlanır.

 • FEM Patch: Sınır eğrileri (P) üzerindeki bir dizi noktadan tek bir yüzü sığdırır. Bir yüzey, sınır eğrileri üzerindeki noktaların toplanması yoluyla doğrudan yerleştirilir, ardından sınır boyunca kırpılır.

 • N-sided: 3 veya daha fazla profile yama yaparak bir yüz oluşturur.

 • Trimmed Plane: Sınır eğrilerini (C) seçin ve düzlemsel yüzü oluşturmadan önce üzerine eğrileri yansıtmak için bir referans düzlemi veya düzlemsel yüz (F) seçin. Düzlemsel yüzü oluşturmak için eğriler kapalı bir döngü oluşturmalıdır.

 • Dome: Kubbeyi tanımlamak için bir taban profili (B) seçin. Ardından taç yüksekliğini (H) girin.

 • Enlarge Face: Seçilen kırpılmış veya kırpılmamış bir sayfa veya yüzle ilişkilendirilen bir 4 taraflı yüzey unsuru oluşturur. Tutamaçları sürükleyerek veya dört kenar için U ve V mesafe değerlerini yazarak unsurun boyutunu değiştirebilirsiniz.

 • Offset: Bir yüzden belirli bir mesafede yeni bir yüz ofseti oluşturur.

 • Rough Offset: Seçilen yüzeylerden belirli bir mesafede kabaca kaydırılmış yeni bir yüzey oluşturur.

 • Extent Face: Uzatılacak yüzü (F) ve kenarları (E) seçin ve uzatılacak mesafeyi (D) girin. (Uzatmak için + değeri, kırpmak için - değer girin.)

 • Extend Shape: Bir şeklin yüz kenarlarını genişletin. Şeklin bir veya iki kenarını genişletebilirsiniz.

 • Split with Curves: Bir yüzü veya şekli bir eğri veya eğriler kümesinden ayırır.

 • Split with Faces: Bir yüzeyi veya şekli başka bir yüzey, şekil veya referans düzlemi ile kesiştiği yerden ayırır.

 • Trim to Curves: Bir yüzü veya şekli bir eğriye veya eğriler kümesine kırpar.

 • Trim to Faces: Bir yüzey veya şeklin diğer yüzeyler, şekiller veya referans düzlemleri ile kesiştiği kısımları keser.

 • Cross Trim: Katı yüzeyleri, yüz ve kıvrımlarla kırpar.

 • Fillet Open Faces: İki yüz veya şekil arasında bir fillet oluşturur.

 • Reverse Direction: