top of page

ZW3D Komutları ve Açıklamaları 3

Güncelleme tarihi: 16 Eyl

ELECTRODE

 • External Part: Dışardan parça kopyala ve şekil olarak etkin parçaya ekle. Kaynak parça değiştirilmişse, etkin parça tekrar hesaplandığında şekil de değişecektir.

 • Electrode Tip: Bu komutu kalıp tasarımı sırasında elektrot oluşturmayı otomatik olarak yapmaya yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.

 • Electrode Blank: Elektrot başlığının şeklini oluşturur. Dikdörtgen veya silindirik seçilebilir. Silindirik elektrot hedefleri için, x ve y değerlerinden büyük olanı çap olarak kabul edilecektir.

 • Electrode Blank in Bathces: Bu komut elektrot bloğu oluşturur. İki formu vardır: bileşen (montaj modu) ve şekil (şekil modu). ZW3D, malzeme kütüphanesindeki özellik boyutlarına göre boşluk boyutunu ve elektrot stok boyutunu otomatik olarak hesaplar.

 • Electrode Datum Point: Elektrotlar için elektrot referans noktaları oluşturmak için bu komutu kullanın. Bu işlev, düzensiz elektrotlar için elektrot referans noktaları oluştururken özellikle verimli ve kullanımı kolaydır. Herhangi bir modelleme düzlemini seçebilirsiniz, ZW3D yüzeyde 9 noktayı otomatik olarak tanımlar ve elektrot referans noktası olarak herhangi bir noktayı seçebilirsiniz.

 • Electrode Attribute: Bu komut, şekil veya montaj elektrotlarının elektrot özelliklerini değiştirmek veya şekle elektrot özellikleri atamak için kullanılır. Şu anda, ZW3D yalnızca elektrot özelliklerini şekle atamayı desteklemektedir, ancak montaja elektrot özellikleri atamayı desteklememektedir.

 • Extract Electrode: Bu komut kullanılarak, şekil elektrotu montaj elektrotu olarak çıkarılır. Elektrotu çıkarmadan önce elektrotun bir referans noktası olduğundan emin olun, aksi takdirde çıkarma işlemi başarılı olmayabilir.

 • Electrode Engraving: Elektrotu işlemi kolaylaştırmak için işlem tanımlaması yapmak için bu komutu kullanın.

 • Electrode Drawing: Bu komut, seçilen elektrotlar için elektrot çizimi ve elektrot tablosu oluşturmak için kullanılır.

 • Bill of Electrodes: Bu komut, seçilen elektrotlar için BOM listesini (şekil elektrotu ve montaj elektrotu dahil) dışa aktarmak için kullanılır.

 • Electrode Export: Bu komut, seçilen elektrotu ayrı bir dosya olarak dışa aktarmak için kullanılır. Dosya formatı serbestçe seçilebilir. ZW3D şu anda yalnızca şekil elektrotlarının dışa aktarımını desteklemektedir.

 • EDM Configuration: Boşluk modülü, temel türü (şekil/montaj), kaynak kuralları ve elektrot bilgileri de dahil olmak üzere parametreleri ayarlamak için kullanılır.

 • Pattern Electrode: Elektrotları desenlemek için bu komutu kullanın. Bu komut yalnızca elektrot üzerinde çalıştırılabilir. Kriter, alt tabakanın elektrot özelliklerine sahip olup olmadığını seçmektir. Filtre şekil elektrotu veya bileşen elektrotundan seçilebilir

 • Move: 3D parçalar taşır. Çeşitli metodlar mevcuttur, istikametler, noktalar ve çerçeveler (düzlemler veya düz yüzeyler).

 • Copy: 3B parça öğelerini taşımak ve kopyalamak için bu komutları kullanın. Yönler, noktalar ve çerçeveler (yani referans düzlemleri veya düz yüzler) gibi çeşitli yöntemler desteklenir.

 • Mirror Electrode: Elektrotları yansıtmak için bu komutu kullanın. Kullanıcının kolaylığı için, yansıtma işlevi kopyalama işlevine benzer. Avantajı, seçilen yüzeye göre simetrik mesafedir.

 • Scale: Bu komut, seçilen öğelerin ölçeğini değiştirir. Eşit veya eşit olmayan ölçek faktörleri girebilirsiniz.

 • Dynamic Circle: Dinamik daireyi çağırmak için bu komutu kullanın. Dairenin konturu, araç çapını temsil eder ve kullanıcının işleme izni tahminini yapması ve elektrotun kaldırılıp kaldırılmamasını belirlemesi için uygun bir özelliktir.

 • Reference: 3B referans geometrisi, bir bileşen içinde bir referans noktası, eğrisi, kenarı, veri düzlemi, şekli veya yüzeyi diğerine atamak için kullanılır.

 • Datum Axis: Bir referans yönü oluşturmak için kullanılan yeni bir referans ekseni ekleyin.

 • Datum Plane: Yeni bir referans düzlemi ekler.

 • Datum CSYS: Yeni bir düzlem koordinat sistemi ekler.

 • Insert Sketch: CAM seviyesinde yeni bir taslak (sketch) oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz.

 • Extrude: Uzatmak için profil seçiniz, Unsur taslağı oluşturmak için Orta tuşu basınız, Eğrileri profil listesine olarak gruplamak için Sağ tuşa basınız.

 • Stock: Etkin parça, ondan doğan bir parça veya başka bir bileşen üzerine yatan bir eğriye veya kenara dış referans yap.

 • Add Shape: Bir veya daha fazla şekli temel şekle eklemek için bu komutu kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, işlem şekillerini koruyabilir veya işlemin kapsamını sınırlayan herhangi bir sınırlayıcı yüzey seçebilirsiniz.

 • Remove Shape: Bu komut ile, bir veya daha fazla şekli temel şekillerden kaldırabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, işlem şekillerini koruyabilir veya işlemin kapsamını sınırlayan herhangi bir sınırlayıcı yüzey seçebilirsiniz.

 • Intersect Shape: Bu komutu kullanarak, bir veya daha fazla şeklin temel şekillerle kesişen şekillerini alabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, işlemci şekilleri koruyabilir veya işlemin kapsamını sınırlayan herhangi bir sınırlayıcı yüzey seçebilirsiniz.

 • Face Offset: Ofsetlenecek yüzeyler seçin. Ofset mesafesi belirtin. Eksi bir değer iç ofset anlamına gelecek. Pozitif değer dış ofset anlamına gelecek.

 • Simplify: Seçilen yüzeyi kaldırarak parçayı basitleştir.

 • Replace: Katının veya şeklinin bir veya daha fazla yüzeyini başka yüzey veya şekil ile değiştir.

 • Resolve Selfx: Seçilen yüzeylerde, kendi kendine kesişimler ve ters dönmüş bölgeleri mümkün olduğu kadar düzelmeye çalışır.


MOLD

 • External Part: Dışardan parça kopyalar ve şekil olarak etkin parçaya ekler.

 • Mold Project: Bu komut, kalıp montaj projesi oluşturmak için kullanılır. Kalıp montajı yapılandırma şablonu okunabilir, seçilebilir ve kaydedilebilir.

 • Align: Bu özellik, veriler içe aktarıldıktan sonra geometriyi yeniden hizalamak için kullanılır.

 • Draft: Yüzey kusurları, taslak açıları, eğrilik ve diğer yüzey özellikleri için yüzeyleri analiz etmek için bu komut kullanılır.

 • Thickness: Parçaların kalınlığını analiz etmek için bu komut kullanılır ve kullanıcılara tasarımın doğru olup olmadığını tahmin etmelerine yardımcı olur.

 • Product Management: Bir projeden birkaç parça içe aktarıldığında, kullanıcı ürün seçim listesinden düzenlemek istediği parçayı seçebilir.

 • Shrink: Bu komut, ürünün çekilmesini tanımlamak için kullanılır.

 • Rename: Bu komut, zaten projede olan bileşenlerin yeniden adlandırılması için kullanılır.

 • Region Analysis: Kalıp yapısının düzenli olmasına göre, modelin tüm yüzey özelliklerini hızlı bir şekilde gözden geçirmek için kullanılır. Otomatik tanımlama, bir ürün modeli seçip açma kalıbı yönünü belirleyerek (varsayılan olarak z ekseni) yapılır. Sistem, kalıbın farklı parçalarına göre farklı renkler elde etmek için otomatik olarak analiz eder.

 • Parting Line: Enjeksiyon kalıplı parçalarda ayırma yerlerinin tanımlanması, taslak özelliklerinin kaynağı olan tipik olarak kalıp ayrılmalarının gerçekleştiği yerlerdir. Burada, ayırma çizgileri oluşturmak, düzenlemek ve sorgulamak için komutlar yer almaktadır. Ayrıca, ayırma yerlerinde yüzeyleri ve şekilleri bölebilirsiniz.

 • Region Definition: Bölge tanımı, ayrılma parçasının kalıplama bölgesini çıkarmak ve alan dilimi oluşturmak için kullanılır. Bölge analizi, ayrılma parçasında bölgeyi renklere göre bölmek için yapılır. Bölge tanımı, analiz sonucunun çıkarılmasını sağlar ve sonuç ayrılma yüzeyi ile birlikte iş parçasını keserek çekirdek/kovuğu oluşturmak için kullanılır.

 • Split Face: Tam bir yüzeyin bir kısmı ya da yüzey grubunun bir kısmı çekirdek ve oyuk olarak ayrıldıysa, kullanıcılar önce yüzeyi bölebilir ve bir sonraki adımda tasarımı yapabilirler.

 • Patch: Bu komut, montaj veya fonksiyon gereksinimi için plastik ürünlerde genellikle bazı delikler oluşturulur. Kalıp tasarımında, bu delikler iş parçasından çekirdek ve kovayı elde etmek için bütün bir ayırma yüzeyi olarak doldurulmalıdır. Bu komut, açıklık alanı için otomatik yama veya manuel yama sağlar.

 • Auto Parting Surface: Bu komutu, ayırma çizgilerinden otomatik olarak ayırma yüzleri oluşturmak için kullanın. Bu komut için seçenekler, ayırma yüzlerini ayrı bir katmana yerleştirmenize ve ayırma çizgilerinde parça şekillerini ayırmanıza olanak tanır.

 • Segmented Parting Surface: Bu komut, parça rehberi çizgisi oluşturarak kalıp ayrım yüzeyleri oluşturmak ve ayrım hattı döngüsünü bölerek her bir segmentte uygun yöntemi kullanarak ayrım yüzeyi oluşturmak için kullanılır. ZW3D, ayrım yüzeyini otomatik olarak oluşturmak için 7 yöntem ve birçok yüzey oluşturma aracı sağlar.

 • Edit Parting Faces Attributes: ZW3D ayrılma yüzeyi, iç ayrılma yüzeyi (yama) ve dış ayrılma yüzeyini içerir, böylece yönetimi basitleştirmek için. Bu komut, ayrılma yüzeyi için özellikler ekleyebilir, ayrılma yüzeyinin ilgili alan bölgesine uyacak şekilde ayrılma yüzeyi özelliklerini düzenleyebilir/değiştirebilir.

 • Enlarge and Trim Face: Ayrılma yüzeyi/sınırını kullanarak genişletilmiş yüzeyi kırpmak, kesme yüzeyi oluşturmak için kullanın. Bu yüzey, ayrılma özelliği ile ayrılma yüzeyi olarak veya genel yüzey olarak ayarlanabilir.

 • Trimmed Plane by Boundaries: Seçilen sınırlara veya ayrılma çizgilerine dayalı olarak bir düzlem oluşturun. Bu düzlem bu nesnelerden geçer. Kullanıcı, kırık sınırları belirleyerek kırılmış düzlemi hızlı bir şekilde oluşturabilir.

 • Spine Loft: Profiller ve omurga eğrisine dayalı olarak yüzey oluşturmak ve ayrılma özellikleri eklemek için omurga loft kullanın.

 • Extrude Edges by Rails: Profiller ve loft izi temel alınarak yüzey oluşturmak ve ayrılma özellikleri eklemek için iki ray loft kullanın.

 • Bridge Surface: Çevresel yüzeylere teğet ve sürekli olan yüzey oluşturmak için ayrılma yüzeyi/sınırını kullanın. Genellikle bir tarafta (bitişik ayrılma çizgisinin sınırları önerilir) iki sınır belirtilir ve diğer tarafta bir sınır (ayrılma çizgisi önerilir) belirtilir.

 • Face at Angle: Bu komutu kullanarak, mevcut bir yüzele belirtilen bir açıda ayrılma çizgisinde bir yüzey oluşturabilirsiniz. Yüzeyin açısı, ayrılma çizgisinin örnek noktalarında seçilen yüzele göre ölçülür. Yeni ayrılma yüzeyinde kontrol noktalarını azaltmak için ayrılma çizgisini yeniden uygun hale getirmek için Yeniden Uydurma ayrılma çizgisini kullanabilirsiniz.

 • Extruding Faces: Bu komutu kullanarak yüzeyin normal yönünde bir eğriyi gererek bir yüzey oluşturun. İlk olarak, germek için eğriyi oluşturmak için tel çerçeve aracını kullanın. Genellikle bu eğriler ayrılma yüzeyinde bulunur. Düzlem herhangi bir veri veya iki boyutlu düzlem olabilir ve ayrılma yüzeyi seçilen düzlemi genişletecek ve hafifçe aşacaktır.

 • Invert Loops: Bu komutu kullanarak, bir yüzeyin kesme döngülerini ters çevirerek bir yüzey oluşturabilirsiniz. Seçilen yüzey dokunulmaz kalır ve yeni bir yüzey oluşturulur. Bu, bir yüzeyde bir kesilmiş delik varken bir yüzey oluşturmanıza olanak tanır. Yeni yüzey, seçilen yüzeyin matematiksel özelliklerine uygun olacaktır.

 • Create Fillet: İki bitişik ayırma yüzeyi arasında özel bir fillet oluşturmak için bu komutu kullanın. Bunlar, 0'dan bir ayırma yüzeyinin bir ucunda ve diğer ucunda belirtilen yarıçapta doğrusal olarak değişen yarıçapa sahiptir. Gerekirse ayırma yüzeyini kırpın ve filtre üzerinden geri dikiş yapın.

 • Close: Ayırma yüzleri için bir rahatlama bölgesi oluşturmayı otomatikleştirmek için bu komutu kullanın. Bu komut, bir yüzey koleksiyonunu belirli bir açıda yukarı veya aşağı geçiş yapacak şekilde otomatikleştirmenize ve daha sonra belirtilen bir referans düzleminden öteye doğru devam etmenize olanak tanır.

 • Combine: Yalnızca çoklu boşluklar birleştirilmelidir. Bu komut, çoklu boşluk düzenleme parçalarını birleştirmeyi ve bunları bir combinepro bileşenine yerleştirmeyi gerçekleştirebilir. Kullanıcının sonraki işlemleri bu bileşende gerçekleştirilir.

 • Trim to Faces: Bu komut, bir yüzeyin veya şeklin diğer yüzeyler, şekiller ve/veya veri düzlemleri ile kesiştiği yerlerde kısmen kesilmesi için kullanılır. Bu kesme nesneleri öz-kesişebilir. Bu komut ayrıca bir katıyı kesme işlemine tabi tutabilir, ancak sonuçta açık bir şekil oluşur.

 • Workpiece: İş parçası, kalıp tasarımının bir parçasıdır. Kalıp çekirdeği ve oyuklarının yapılandırılması ve kalıba bağlanması için kalıbın bölümlerinin tamamen çevreleyen bir şekildir. İş parçasının boyutu, ürünün maksimum genel ölçüsüne dayanır. Kullanıcı, gerdirme ve yükseklik tanımlayarak iş parçasını oluşturabilir.

 • Trim: Kalıp plakasını mevcut aktif parça ve kalıp ayırma yüzeylerini kullanarak erkek ve dişi çekirdeklere ayır.

 • Parting Navigator: Parting nesnelerini hızlı bir şekilde gizlemek veya göstermek için bu komutu kullanın. Nesneyi parting gezgininde kontrol ederek çizim alanında görüntüleyin. Nesnenin durumu sol yöneticide de görüntülenecektir. Parting gezgininde, parting nesnelerinin adı, sayısı ve katmanı görüntülenebilir.

 • Runner: Runner, enjeksiyon kalıplama makinesinin nozulu ve kalıbın spru kapağı arasında dolu olan kalıp boşluğu doldurulurken plastik eriyiğinin akışını sağlayan kanaldır.

 • Gate: Gate, ana kanal, alt kanal ve kalıp boşluğunun birleştiği yerdir ve erimiş plastik alt kanaldan kalıp boşluğuna enjekte edildiği besleme fare yuvasıdır. Kalıp özellikleri ve ürün görünüm gereksinimlerine göre, birçok farklı kapak tasarım yöntemi vardır.

 • Cooling Loop: Bu komut ile, noktaları belirleyerek çekirdek, boşluk ve kalıp üzerinde hızlı bir şekilde soğutma kanalları oluşturabilirsiniz. Tek nesne tek bir gövdeye uygulanırken, iki nesne iki gövdeye uygulanır. Soğutma Döngüsü, kalıp çekirdeğini ve plakayı delmek için kullanılabilir.

 • Single Cooling: Bu komutu kullanarak soğutma yığını veya kısmi soğutma ekleyebilirsiniz. Tek soğutma oluşturmak için üç yöntem vardır: Otomatik projeler, İki boruyu bağla ve Nokta yönü.

 • Well: Bu komutu kullanarak soğutmayı su kanallarının ulaşamayacağı yapışma noktasına yönlendirin. Kuyu oluşturmak için, kullanıcı sadece bir yüzey ve kuyu konumunu belirlemek için bir nokta seçmelidir. Ayrıca, kullanıcı kuyu çapını, üst mesafeyi ve ters uzatmayı ayarlayabilir.

 • Cooling: Soğutma kanalı çapını girerek ve soğutma kanalı yönlendirmesini tanımlayan yol eğrilerini (genellikle birbirine bağlanan çizgiler) seçerek bir soğutma kanalı özelliği oluşturmak için bu komutu kullanın.

 • Plug/Connector Holes: Seçilen soğutma kanallarının sonlarında fiş konektör delikleri oluşturmak için bu komutu kullanın. Basit veya kontra-bor delikler oluşturabilir ve tıklanmış delikler için dişleri belirleyebilirsiniz. Ek seçenekler, delik özellik paketlerini kaydetmenize ve göz atmanıza olanak tanır.

 • Pipe Joint: Kalıp musluğu, su borularını bağlamak için kullanılan bir üründür ve özellikle kalıbın soğutma suyu ve yağını etkili ve hızlı bir şekilde bağlamak için kullanılır.

 • Pipe Ring: O-ring, dairesel bir kauçuk contalama halkasıdır. Contalama için en yaygın mekanik tasarımdır. Genellikle dış veya iç çevresinde dikdörtgen kesitli bir olukta takılır. Statik contalama, geri dönüş hareketli contalar, döner hareketli contalar vb. için kullanılabilir.

 • Slide: Bu komutu kullanarak, yüzeyde uzanan bir profil uzatarak kalıp kaydırma / ek özelliği oluşturun. Yeni özelliklerin uçlarının nasıl işleneceğini belirlemek için üç yöntem vardır.

 • Groove: Çizik, plakadaki çekirdek ve kavite için oyuk kazma işlemidir. Çizik, çekirdeği ve kaviteyi yerleştirmek için kullanılır. Çekirdek / kavite ve çizik plakasını seçtikten sonra, çizik derinliği otomatik olarak hesaplanır ve üç çizik modu mevcuttur. Ayrıntılar için aşağıya bakın.

 • Oil Groove: Yağ oluğu, kayarlar, kaldırıcı takımı ve aşınma bloğu gibi nispeten hareketli sürtünme yüzeylerinde açılır. Yağlama yağı ve küçük parçaları depolamak için kullanılır ve kalıpta geniş bir uygulama alanına sahiptir.

 • Taper Lock: Taper Lock, kullanıcının çekirdek kavite hizalamasını kolaylaştırmak için çekirdek kavite arasında oluşturulan bir kilittir.

 • Engrave: Oyma, kalıp tasarımında geniş çapta kullanılan bir yöntemdir ve kalıplama işlemi sırasında farklı parçalarda metin sembolü kazımaya yardımcı olur, örneğin kalıp numarası, iğ/iğ numarası ve soğutma gibi.

 • Airvent: Kalıp tasarımında, hava çıkışı, kalıp parçalarının yüzeyinde egzoz kanalı oluşturma işlevi olan yaygın bir fonksiyondur. Her kalıp setine evrensel olarak uygulanır, örneğin kalıp çekirdeği, yerleştirme parçaları ve hatta ürünle ilgisi olmayan kılavuzlar ve kılavuz kılıfı.

 • MoldBase: MoldBase, aynı zamanda Kalıp Tabanı olarak da bilinir, genellikle plastik kalıplar için kullanılır. ZW3D, yaygın olarak kullanılan standartlaştırılmış kalıp tabanını sağlar ve kullanıcılar şirketin gereksinimlerine uygun olarak özelleştirme işlevini kullanarak kendi kalıp tabanlarını tanımlayabilir ve genişletebilirler.

 • MoldBase Modify: Seçilen kalıp tabanının parametrelerini değiştirmek için bu komutu kullanın.

 • Set Attribute: ZW3D standart parça fonksiyonu tarafından kullanılan plaka özniteliğini ayarlamak için bu komutu kullanın. Nesne düğmesine tıklandığında, ZW3D seçilen şekle plaka tanımlaması, renk özellikleri vb. ekler.

 • User-Defined: MoldBase, aynı zamanda Kalıp Tabanı olarak da bilinir, genellikle plastik kalıplar için kullanılır. "Kullanıcı Tanımlı" işlevini kullanarak kendi kalıp tabanı plakalarını tanımlayın.

 • General: Tüm standart parçaları ZW3D standart parça kütüphanesinden yükleyebileceğiniz genel bir işlev.

 • Screw: Vida, soket başlı vidalar, ince soket başlı vidalar ve yassı başlı vidalar gibi yaygın olarak kullanılan bir tür bağlantı elemanıdır. ZW3D vidalama işlevi, akıllıca vida uzunluğunu hesaplayabilir, plaka tanımlama ve kilitleme plakası gibi özellikleri otomatik olarak çıkarabilir.

 • Positive Screw: Pozitif vida, vidadan benzer bir yapıya sahiptir. Özellikle ekleme yüzeyinde veya yerleştirme yüzeyi eğimli olan yerlerde kullanılır. Boşluğu etkili bir şekilde keser ve dişi açar.

 • Dowel: Dübel, daha büyük ahşap veya metal parçaları birleştirmek için kullanılan kısa ve ince bir ahşap veya metal parçasıdır. Belirli bir komut olarak, kullanıcı Dübel komutunu vida ve pozitif vida içine kolayca yerleştirebilir.

 • EPing: Kalıpta, Çıkış pimi ayrıca itici çubuk olarak da adlandırılır ve kalıptan plastik ürünlerin ayrılmasında kullanılır. ZW3D Çıkış pimi işlevi, kullanıcıların çıkış pinlerini otomatik olarak kalıpta yerleştirmesine ve çıkış pinlerinin yüksekliğini otomatik olarak hesaplamasına yardımcı olur.

 • ESleeve: Çıkış kovanı, düz çıkış kovanı ve adım çıkış kovanı olarak ayrılır. Bu komut tek çıkış kovanının çıkış pimi ile birlikte kullanımı için kullanılır.

 • E.J.S.: Çıkış kovanı bileşenleri, Çıkış kovanı, Çıkış pimi ve vida kombinasyonudur. ZW3D, Çıkış kovanı pim uzunluğunu, Çıkış kovanı iç ve dış çaplarını otomatik olarak hesaplayabilir.

 • Flat EPin: Plastik ürünlerin kaburga kısımlarının ve uzun yapışkan yerlerin çıkartılması için kullanılır. Kubbelerin yerleştirilemediği durumlarda düz çıkış kovanı tercih edilir.

 • Locating Rings: Konumlandırma halkası, kalıp sıcak akış sistemindeki püskürtme çıkış kovanını konumlandırmak için kullanılan bir metal halkadır. Yüksek sıcaklık dayanımı ve yüksek hassasiyet özelliklerine sahiptir.

 • Sprue Bush: Püskürtme çıkış kovanı, püskürtme kalıplama makinesinin nozulundan kalıbın içine erimiş plastik malzeme enjekte etmek için kullanılan akış kanalının bir bileşenidir. Enjeksiyon kalıplama makineleriyle metal bağlantı parçalarıdır.

 • E.G.P.: Çıkış kılavuz pimi, çıkış sırasında kılavuz milinin ve kılavuz busunun thimble plakasındaki bir kombinasyonudur. Çıkış sırasında kılavuzluk yapar.

 • S.P.: Destek direği, direk ve vida gibi standart parçalardan oluşur ve kalıbın deformasyonunu önlemek ve kalıbın servis ömrünü uzatmak için kullanılır.

 • Stop Pillar: Kalıpta, Durma Direğinin rolü seyahat sınırıdır ve çıkarma mesafesini sınırlar.

 • Stop Ring: Durma Halkası, çöp çivileri, kalıp contaları, yıkama contaları, destek direkleri vb. olarak da adlandırılır.

 • P.B.: Çekme Cıvatası, ince nozul sistemlerinde özellikle kalıp açma sırasını kontrol etmek ve mesafe ayırıcı rolünü oynamak için kullanılır.

 • Tension Links: Gerilim Bağlantısı, kalıp açıldığında şablonun ve sabit tarafın hareketinden kaynaklanan tamponu iletmek için kullanılan metal bir çeki plakasıdır.

 • Parting Locks: Parting Lock'lar aynı zamanda Naylon kavrama aparatları, reçine kepenkleri, naylon kalıp kilitleme sistemleri, reçine kalıp kilitleyicileri, naylon reçine kepenkleri vb. olarak da adlandırılır.

 • Lifter: Çekirdek ve kovaya kaldırıcı oluşturmak için bu komutu kullanın. Kaldırıcının temel işlevi kalıp çekirdeğinde var olan açıklıkları işlemektir. Şu anda iki kaldırıcı türü mevcuttur: orijinal kaldırıcı ve daire kaldırıcı, gerektiğinde esnek bir şekilde seçilebilir.

 • Lifter Set: Kaldırıcı seti ve kılavuz blok, kaldırıcı ile eşleşir. Kaldırıcı seçildikten sonra, hem kaldırıcı seti hem de kılavuz blok, yerleştirme levhası ve yerleştirme yüzeyini otomatik olarak tanımlayabilir.

 • Guide Block: Kaldırıcı seti ve kılavuz blok, kaldırıcı ile eşleşir.

 • Slider: Bir kalıp tasarlarken, çıkıntılı bölgede şekillenme bazen kayar ve çekirdek çekme kullanmayı gerektirir.

 • Wedge Lock: Wedge Lock, çekirdek ve şablon arasında monte edilir, işlevi çekirdeği sıkıştırmak, hareketini sınırlamaktır.

 • Balance Block: Denge bloğu, çekirdek ve şablon arasına monte edilir, işlevi çekirdeği sıkıştırmak, hareketini sınırlamaktır.

 • Wear Block: Aşınma bloğu, çekirdek ve şablon arasına monte edilir, işlevi çekirdeği sıkıştırmak, hareketini sınırlamaktır.

 • Positioning Block: Kalıp içinde, kalıp ön bölümü ve arka bölümüne ayrılır ve sık sık açılıp kapanır.

 • Side Positioning 2: Kalıp içinde, kalıp ön bölümü ve arka bölümüne ayrılır ve sık sık açılıp kapanır. Yan Pozisyonlama 2, kalıp plakasının yanına monte edilir.

 • Side Positioning 3: Kalıp içinde, kalıp ön bölümü ve arka bölümüne ayrılır ve sık sık açılıp kapanır. Yan Pozisyonlama 3, 3 plakayı birbirine bağlamak için kalıbın yanına monte edilir.

 • Spring: Kalıp içinde, Yay ana olarak kaydırıcı levha sıfırlama, yanal çekirdek çekme mekanizması kaydırıcı konumlandırma ve hareketli montajın yardımcı gücü olarak kullanılır.

 • Stock: Etkin parça, ondan doğan bir parça veya başka bir bileşen üzerine yatan bir eğriye veya kenara dış referans yap.

 • Export: Şekil veya bileşenleri dışa aktarın.

 • Sketch: Standard bileşenlerin tasarımını takip etmek için bir referans noktası hızlıca ayarlayın.

 • BOM: Bu komutu kullanarak bir 3D BOM tablosu oluşturun.

 • Config: Kullanıcılar fonksiyonda kendi kalıp standart parçalarını ve kalıp tabanı konumunu arayabilir, varsayılan tedarikçileri ayarlayabilir ve standart parçaların çıkıntı yapmasını gerekip gerekmediğine karar verebilir. Aynı zamanda kullanıcılar kalıbı çevrimiçi olarak da yükseltebilirler.

 • Mold Drafting: Kalıp taslağı, kalıp türlerine dayanmaktadır.


ASSEMBLY

 • Insert: Bu komutu kullanarak mevcut bir dosyadan bir bileşeni etkin parçanın alt bileşeni olarak ekleyin. Bir bileşen bir parçanın örneği (referansı) veya kopyası olabilir. Bileşen, etkin dosyadan veya başka bir dosyadan eklenebilir.

 • New to Insert: Bu komutu kullanarak yeni oluşturulan bileşenleri ekleyin. Kullanıcılar bileşenler oluştururken, tasarlanan türleri açılır menüden seçebilirler.

 • Multi Insert: Bu komutu kullanarak bir veya daha fazla bileşeni tekrarlayarak ekleyin.

 • Include Unplaced Component: Bu komutu kullanarak montaj ağacında yerleştirilmemiş bir bileşen ekleyin.

 • Smart Fastener: Bu komutu kullanarak delik veya delik özelliklerine dayalı birleştirme elemanları ekleyin.

 • Change: Bu komutu kullanarak etkin montajda bileşen örneklerinin parçasını değiştirin. Ayrıca Bul/Değiştir Ad Referanslarına bakın.

 • Edit: Bu komut, bir bileşeni düzenlemek için mevcut bileşeni etkinleştirir (yani, etkin parça haline gelir). Bu, bir bileşene sağ tıklayarak Düzenle Parça'yı seçmekle aynıdır. Bir bileşen bir parçanın örneği (referansı) dır. Bu komutla, kaynak parça etkin dosyada yer almalıdır.

 • Merge: Bu komutu kullanarak bir bileşenden bir temel şekil (Temel seçeneğini kullanarak) veya özellik (Eklemek, Kaldırmak veya Kesişim seçeneklerini kullanarak) oluşturun. Temel seçeneği kullanırken, bileşen etkin parçada "bağımsız" bir temel şekline dönüşür. Yeni şekil, oluşturulduğu bileşenle ilişkilidir.

 • Extract Shape: Bu komutu kullanarak etkin parçadan "bağımsız" bir şekli kendi bileşen parçasına çıkarın ve bileşenle değiştirin.

 • Geom to Part: Bu komutu kullanarak, etkin parçadan bir hedef parçaya geometri kopyalayabilirsiniz (yeni veya mevcut). Geometriyi kopyalamakla kalmayıp geometriyi oluşturan geçmişi de kopyalamak isterseniz "Geçmişi Çıkar" seçeneğini kullanabilirsiniz.

 • External Part: Bu komut, harici bir parçayı kopyalayıp ardından şekil olarak etkin parçaya yerleştirmek için kullanılır. İlk olarak bir ZW3D dosyası ve nesne seçin ve sonra bir yerleştirme noktası belirtin. Şekil, kopyalandığı parça ile ilişkilendirilir. Bu bir bileşen eklemeye benzer.

 • Common Constraint: Etkin parça/montajda iki bileşeni veya kabuğu ilişkilendiren bir hizalama kısıtlaması oluşturur. On bir kısıtlama koşulundan (Çakışan, Teğet, Konsantrik, Paralel, Dik, Açı, Kilitle, Mesafe, Ortalama, Simetri veya Çerçeve) seçim yapabilirsiniz.

 • Mechanical Constraint: Etkin parça/montajda iki bileşeni veya kabuğu ilişkilendiren bir hizalama kısıtlaması oluşturur. Yedi kısıtlama koşulundan (Dişli, Yol, Doğrusal Çift, Paket ve Dişli, Vida, Yuva, Kam) seçim yapabilirsiniz.

 • Pulley: Kasnak komutu kasnak parçalarının (kayışlar, zincirler, senkron kayışlar) tasarımı için kullanılır. Not: Kasnak özellikleri oluşturmak için iki veya daha fazla kasnak geometrisi seçmeniz gerekiyor.

 • Fix: Bileşen mevcut konumunda sabitlenir ve kısıtlama sistemi çözüldüğünde hareket etmez.

 • Edit Constraint: Bu komut, bir bileşenin hizalama kısıtlamalarını düzenler. Ortak Kısıtlamalar ve Mekanik Kısıtlamalar komutuna benzer bir seçenekler formu görüntülenir ve hizalama kısıtlamalarını listeler, kısıtlamaların düzenlenmesini, silinmesini ve ekleme işlemlerini destekler.

 • Pattern: Bu komutu kullanarak bileşenleri örüntüleyebilirsiniz. Altı farklı örüntüleme yöntemi mevcuttur (Poligon Hariç). Örüntü bileşenlerinden birini düzenlerseniz, diğerleri de buna göre değiştirilir.

 • Move: Bu komutu kullanarak bir montajda bileşenleri taşıyabilirsiniz. Yönlere, noktalara ve çerçevelere yönelik çeşitli yöntemler desteklenir.

 • Mirror: Bu komutu, bir ölçü düzlemi, düzlemsel yüzey veya eskiz boyunca bileşenleri yansıtmak için kullanın. Bir montaj bileşenini yansıtmak, yeni bir parça oluşturur ve onu etkin montaja bir bileşen olarak ekler.

 • Cut: Bu komutu kullanarak bir montajdaki bir veya daha fazla bileşeni başka bir bileşen veya şekille kesin.

 • Hole: "Montaj Kesimi" gibi, bu komut seçilen bileşenlerden malzeme kaldırmak için başka bir araçtır. Parçada "Delik Özelliği" ile aynı delik türlerine sahiptir ve yalnızca montajda var olabilir, seçilen bileşenlerin orijinal modelleme sürecini etkilemez.

 • Fillet: "Montaj Kesimi" gibi, bu komut, seçilen bileşenlerden malzeme kaldırmak için başka bir araçtır. Parça modunda "Yuvarlatma / Çamfer Özelliği" ile aynı çoğu yuvarlatma / çamfer türünü korur, ancak bazı gelişmiş özellikler gerçekleştirilemez.

 • Chamfer: "Montaj Kesimi" gibi, bu komut, seçilen bileşenlerden malzeme kaldırmak için başka bir araçtır. Parça modunda "Yuvarlatma / Çamfer Özelliği" ile aynı çoğu yuvarlatma / çamfer türünü korur, ancak bazı gelişmiş özellikler gerçekleştirilemez.

 • Drag: Bu komut, bir bileşeni DOF (derece özgürlüğü) boyunca sürüklemek için kullanılır. İlk olarak hareket ettirilecek bileşen üzerinde bir nokta seçin. Ardından imleci hareket ettirin ve kısıtlanmayan eksenler boyunca veya boyunca bileşenin serbestçe hareket etmesini izleyin.

 • Rotate: Bu komut, seçili kabuk veya bileşeni sınırlayıcı kutunun merkezi etrafında dinamik olarak döndürmek için kullanılır. Önce döndürülecek bir bileşen seçin, ardından imleci hareket ettirin ve bileşenin kısıtlanmayan eksenler boyunca veya boyunca serbestçe dönmesini izleyin.

 • Constraint Status: Bu komut, bir bileşen için mevcut sınırlama durumunu sorgulamak için kullanılır. Form, etkin montajdaki tüm bileşenlerin döngüsü için seçenekler sağlar. Her bileşen, hizalama durumu görüntülendiğinde grafik penceresinde vurgulanır.

 • Interference Check: Bu komut, bileşenler veya montaj arasındaki müdahaleyi kontrol etmek için kullanılır. Bir montajdaki bastırılmış bileşenler, bu hesaplamalar sırasında yoksayılır.

 • Clearance Check: Bu komut, bileşenler veya montaj arasındaki açıklığı kontrol etmek için kullanılır.

 • Compare Parts: Bu komut, iki parçayı karşılaştırmak ve aralarındaki farklı yüzleri göstermek için kullanılır.

 • 3D BOM: Montaj parçalarının tüm bileşenlerinin BOM (malzeme listesi) tablosunu göstermek için bu komutu kullanın.

 • New Animation: Yeni bir ZW3D animasyonu oluşturmak için bu komutu kullanın. Komut seçenekleri sekmesinin Gerekli Girdi bölümünden Toplam animasyon süresini girin. Animasyon için isteğe bağlı olarak bir ad belirtebilirsiniz.

 • Edit Animation: Var olan bir ZW3D animasyonunu düzenlemek için bu komutu kullanın. Komut seçenekleri sekmesinin Gerekli Girdi bölümünden düzenlenecek animasyonu seçin.

 • Inquire Animation: Var olan bir ZW3D animasyonu hakkında bilgi almak için bu komutu kullanın. Komut seçenekleri sekmesinin Gerekli Girdi bölümünden aranacak animasyonu seçin.

 • Delete Animation: Var olan bir ZW3D animasyonunu silmek için bu komutu kullanın. Komut seçenekleri sekmesinin Gerekli Girdi bölümünden silinecek animasyonu seçin. Silme işlemini gerçekleştirmek için Tamam'ı seçin.

 • Exploded View: Var olan bir açılmış görünüm seçilirse, etkinleştirilecektir. Ancak henüz oluşturulmamışsa yeni bir görünüm oluşturulacaktır.

 • Exploded New Video: Başka bir görünüme geçin ve animasyonu AVI formatında kaydedin.4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page