top of page

ÖN BİLGİLENDİRME METNİ  

ÖN BİLGİLENDİRME KOŞULLARI

 

1. MADDE-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI                          : Integva Teknoloji A.Ş..

Adresi                          : Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah.Dumlupınar Blv. 280 / G İç Kapı No: 1260 Çankaya/ Ankara

Mersis Numarası       : 046511027720001

Web Adresi                 : https://www.integva.com/

E-posta                       : info@integva.com

Telefon                        : (312) - 99 99 - 324

 

ALICI:

Adı/Soyadı Varsa Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

(Alıcı bilgileri, satış aşamasında Satıcı ile paylaşılan fatura bilgilerinde yer verilen bilgilerdir.)

2.MADDE-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tüketicinin bilgilendirilmesidir. Ayrıca Yönetmelik uyarınca 5/1’a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Form’unda yer almaktadır

3.MADDE-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Sözleşme Konusu Ürün’ün temel özellikleri (türü, miktarı, marka modeli, adedi, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları fatura bilgisi) Satıcı’ya ait https://www.integva.com/ internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada yer almaktadır.

 

 1. Sitede ilan edilen fiyatlar, KDV hariç satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve koşullar güncelleme yapılana kadar geçerlidir.

 2. Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.

 3. Sözleşme Konusu Ürün, Alıcı’ya online olarak Alıcı tarafından gösterilen e-posta adresine gönderilmek suretiyle teslim edilmektedir. Ancak herhangi bir sebeple ürüne ilişkin olarak fiziki bir teslimat gündeme gelmesi halinde masraflar Alıcı'ya aittir. Satıcı, internet sitesinde teslimat ücretinin Satıcı tarafından karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.

 4. Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı lisans, Alıcı’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine teslim edilecektir.

 5. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcı’nın yerinde olmamasında Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 6. İşbu Form’da yer alan Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler yayın süresi kadar geçerli olup bugünden sonra Satıcı tarafından işbu Form’da verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Yayın süresi sonunda ALICI tarafından satın alınmış ürünün Alıcı’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması halinde Satıcı’nın, Alıcı’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

 

4. MADDE-GENEL HÜKÜMLER

A. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Alıcı  https://www.integva.com/ internet sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile varsa teslimata ilişkin masrafların Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu Sözleşme ye elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 2. Alıcı; işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme akdinden önce, satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 3. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin temel özellikleri ve buna bağlı olan detayları https://www.integva.com/ internet sitesi üzerinde yer alan “Ürünler” bölümünde inceleyerek satın aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın satış esnasında ücretsiz ek olarak bulunan bir bakım paketi yok ise Satıcı’nın kendisine ücretsiz olarak bakım paketi(hizmeti) sağlamak zorunda olmadığını, bu halde almak isterse ve https://www.integva.com/ internet sitesi üzerinde mevcutsa ek ücret ödeyerek bakım paketi alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 5. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın, satış işleminin ardından derhal ve her halükârda 30 günlük süreyi geçmeyecek şekilde kendisine teslim edileceğini kabul eder.

 6. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı lisansın yalnızca 1 kullanıcı için kullanılacağını, tercih edilen ürün cinsine bağlı olarak çakılı (standalone) lisans alınması durumunda bu lisansın yalnızca 1 bilgisayarda kullanılabileceğini, yüzer(network) lisans alınması durumunda ise lisansın farklı bilgisayarlarda kullanılabileceğini ve Alıcı tarafından talep edilen sayı kadar kullanıcıya kullanım hakkı sağlanacağını, bu sayıdan daha fazla kişi tarafından lisansın kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, -Satıcı’dan lisansın başka bir bilgisayara taşınmasını talep ettiği durumlar hariç olmak üzere- yalnızca kendi bünyesinde mevcut olan bilgisayar konfigürasyonu kapsamında kullanacağını; başka bir bilgisayarda kullanım gerektiren bir durumun gündeme gelmesi halinde yeni bir lisans anlaşması düzenlenmesi gerektiğini aksi halde bu durumun kaçak kullanım teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 8. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı işbu Sözleşmenin 4/A-7. Maddesi kapsamında belirtilenin aksine başka bir bilgisayara taşımak isterse bu durumu derhal Satıcı’ya bildireceğini, Satıcı'nın ise bu talebi makul süre içerisinde ve Sözleşme Konusu Ürün’ün bakımlı ya da bakımlı olmayan ürün olmasına bağlı olarak ücretli ya da ücretsiz yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Alıcı, işlemin ücret gerektiren bir işlem olması halinde ücretin, talebinin ulaşmasının ardından Satıcı tarafından kendisine makul bir süre içerisinde bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9. Alıcı, kullanım lisansının, yazılımın bilgisayarına yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve haklarını kapsadığını kabul eder.

 10. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü satın aldığında buna bağlı olarak gündeme gelen lisans anlaşmasını da kabul ettiğini ve buna uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 11. Alıcı, işbu Sözleşmenin, Sözleşme Konusu Ürünün lisans hakkının Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanmasını düzenlemekte olup satış sonrası hizmet ve eğitim sürecini düzenlemediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 12. Alıcı, Sözleşme Konuru Ürün ve buna bağlı olan lisansa dair bilgileri saklama ve koruma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, aksi halde bu konuda Satıcı’nın bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 13. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürüne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; telif hakları da dahil olmak üzere tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 14. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, Sözleşme dışı üçüncü bir kişiye kullandırmayacağını, başkasına devredemeyeceğini, satamayacağını, kiralamayacağını veya herhangi bir şekilde vermeyeceğini; aksi halde Satıcı’nın ve program sağlayıcının bundan dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararı tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 15. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, kaynak kod haline dönüştürmeyeceğini, transfer etmeyeceğini, programdan esinlenerek benzer bir ürün geliştirmeyeceğini; aksi halde Satıcı’nın ve program sağlayıcının bundan dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararı tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 16. Alıcı, kullanıcı hatası, sistem arızası, elektrik kesintisi, virüs de dahil olmak üzere siber saldırı ve sair nedenler ile oluşabilecek bilgi ve program kayıplarından Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 17. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünün, kendi çalışanlarının herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurunda kaynaklı olarak şifrelerin ve veri tabanlarında kayıtlı bilgilerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 18.  Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü, bunun eki niteliğindeki her türlü ek ürün ve sair ürünü hatasız olarak teslim aldığını, bunların kullanıcıya özel olarak tasarlanmış olan ürünler olmadığını, ürünleri olduğu gibi kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 19. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 20. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

 21. Alıcı, kişisel verilerin işlenmesi hakkında, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni vasıtasıyla detaylı bilgiye ulaşabilecektir.

 

B. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Satıcı, Alıcı tarafından Sözleşme konusu bedelin ödenmesinin ardından Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı Alıcı’ya satış işleminin ardından derhal ve her halükarda 30 günlük süreyi geçmeyecek şekilde sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın teslimat süresini yazılı bildirimle ek 10 günlük süre uzatım hakkı saklıdır.

 2. Satıcı, Sözleşme Konusu Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun veya varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Satıcı, Alıcı tarafından talep edilmesi halinde Sözleşme Konusu Ürünün teslim edilmesinin ardından kurulum ve lisanslama işlemi için uzaktan destek sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak bu hizmetin sağlanma süresinin teslim anından itibaren 2 ayı geçmeyecektir.

 4. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu Sözleşme den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirmeyi ve Sözleşme konusu bedeli Alıcı’ya derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. Satıcı, Sözleşme Konusu Ürün, Alıcı’nın talebi doğrultusunda Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden sorumlu değildir.

 6. Sözleşme Konusu Ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin online ortamda kabul edilerek Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 7. Satıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın satış esnasında ücretsiz ek olarak bulunan bir bakım paketi yok ise Alıcı’ya ücretsiz olarak bakım paketi(hizmeti) sağlamak zorunda değildir.

 8. Sözleşme Konusu Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, ödemenin Alıcı tarafından başka bir yöntemle ödenememesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin lisansı iptal etme ve bu durum nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğradığı zararları Alıcı’dan tazmin etme hakkı saklıdır.

 9. Satıcı, Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Sözleşme Konusu Ürünün işbu Sözleşmenin Satıcının Yükümlülükleri bölümünün 3. Maddesi kapsamında Alıcı’ya teslim edilememesi halinde Sözleşme bedelini 7 gün içerisinde Alıcı’nın ilgili bankasına iade eder. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansımaması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olmayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 10. Satıcı, Alıcı’nın havale/eft ile yaptığı ödemelerde, Sözleşme Konusu Ürünün işbu Sözleşmenin Satıcının Yükümlülükleri bölümünün 3. Maddesi kapsamında Alıcı’ya teslim edilememesi halinde Sözleşme bedelini 7 gün içerisinde Alıcı’ya ait banka hesabına iade edeceğini kabul eder. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansımaması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 11. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında üzerine düşen yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getireceğini, işbu Sözleşme kapsamında Alıcı’ya ilişkin olarak işlemiş olduğu kişisel verileri işleme amaçlarına uygun bir biçimde kullanacağını, kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği için gerekli tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. MADDE-TESLİMAT

 1. Sözleşme  Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisans, Alıcı tarafından Sözleşme  konusu bedelin eksiksiz olarak Satıcı’ya ödenmesinin ardından Satıcı tarafından satış işleminin ardından derhal ve her halükarda 30 günlük süreyi geçmeyecek şekilde Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından bildirilen e-posta adresine teslim edilir. Teslimat kapsamında Sözleşme bedeline ek bir ücret doğması durumunda bu bedel Alıcı tarafından ödenir.

 2. Satıcı’nın teslimat süresini yazılı bildirimle ek 10 günlük süre uzatım hakkı saklıdır.  Sözleşme bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Sözleşme Konusu Ürünü teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

6. MADDE-ÖDEME PLANI

 1. Sözleşme  Konusu Ürüne ilişkin Sözleşme  bedelini peşin olarak, satış işlemi esnasında Alıcı tarafından Satıcı’nın ……………………………………………………………… bilgilerini haiz banka hesabına havale/eft yolu ile yatırabileceği gibi, ödeme sayfasında kredi kartı ile de ödeyebilir.

 2. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan Sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi ve ödeme şartları banka ile alıcı arasındaki Sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 3. Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması Banka’nın inisiyatifindedir.

7. MADDE-CAYMA HAKKI

Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisans, bir yazılım ürünü olup kişiye özel oluşturulan bir kod ile teslim edildiğinden Taraflar, Sözleşme Konusu Ürün için cayma hakkının kullanılmayacağını kabul etmiştir. Bununla birlikte Sözleşme Konusu Ürün Alıcı’ya satış işleminin ardından derhal teslim edildiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-ğ maddesinde “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: …Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” kapsamında yer almaktadır. Buna göre Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı lisans kapsamında Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme ile Sözleşme Konusu Ürün kapsamında cayma hakkı bulunmadığını, bundan kaynaklı olarak uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı zararlarda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

8. MADDE- GEÇERLİLİK

İşbu Form, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

9. MADDE-YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sözleşme konusu bedel uyarınca Bakanlık’ça ilan edilen değerlere göre Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Not: Bu sayfada, iki farklı sözleşme bulunmaktadır. İlk sözleşme olan Mesafeli Satış Sözleşmesi, tüketiciler için başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır. İkinci sözleşme olan Ticari Alım Satım Sözleşmesi ise tüketici işlemi sayılmayan ve ticari mahiyette olan işlemler için düzenlenmiştir. Bu kapsamda ticari işlem niteliğinde alım yapan kişiler Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer verilen hak ve yetkilere sahip olamaz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. MADDE-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI                         : Integva Teknoloji A.Ş.

Adresi                        : Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280 / G İç Kapı No:1260 Çankaya/ Ankara

Mersis Numarası      : 046511027720001

Web Adresi                 : https://www.integva.com/

E-posta                      : info@integva.com

Telefon                       : (312) - 99 99 - 324

 

ALICI:

Adı/Soyadı Varsa Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

 

2. MADDE-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusunu, Alıcının satıcıya ait https://www.integva.com/ internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürün ve buna bağlı lisansın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  https://www.integva.com/ internet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

3. MADDE- ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, işbu Sözleşmenin kurulmasından önce, gerek Sözleşme gerek Ön Bilgilendirme Formu gerekse de https://www.integva.com/ üzerinde yer verilen sair şekillerde, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde belirtilen konularda Sözleşmenin akdi ve uygulanmasıyla ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. MADDE- GENEL HÜKÜMLER

A. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Alıcı  https://www.integva.com/ internet sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile varsa teslimata ilişkin masrafların Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu Sözleşme ye elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 2. Alıcı; işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme akdinden önce, satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 3. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin temel özellikleri ve buna bağlı olan detayları https://www.integva.com/ internet sitesi üzerinde yer alan Ürünler bölümünde inceleyerek satın aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın satış esnasında ücretsiz ek olarak bulunan bir bakım paketi yok ise Satıcı’nın kendisine ücretsiz olarak bakım paketi(hizmeti) sağlamak zorunda olmadığını, bu halde almak isterse ve https://www.integva.com/ internet sitesi üzerinde mevcutsa ek ücret ödeyerek bakım paketi alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın, satış işleminin ardından derhal ve her halükarda 30 günlük süreyi geçmeyecek şekilde kendisine teslim edileceğini kabul eder.

 6. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı lisansın yalnızca 1 kullanıcı için kullanılacağını, tercih edilen ürün cinsine bağlı olarak çakılı (standalone) lisans alınması durumunda bu lisansın yalnızca 1 bilgisayarda kullanılabileceğini, yüzer(network) lisans alınması durumunda ise lisansın farklı bilgisayarlarda kullanılabileceğini ve Alıcı tarafından talep edilen sayı kadar kullanıcıya kullanım hakkı sağlanacağını, bu sayıdan daha fazla kişi tarafından lisansın kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, -Satıcı’dan lisansın başka bir bilgisayara taşınmasını talep ettiği durumlar hariç olmak üzere- yalnızca kendi bünyesinde mevcut olan bilgisayar konfigürasyonu kapsamında kullanacağını; başka bir bilgisayarda kullanım gerektiren bir durumun gündeme gelmesi halinde yeni bir lisans anlaşması düzenlenmesi gerektiğini aksi halde bu durumun kaçak kullanım teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 8. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı işbu Sözleşmenin 4/A-7. Maddesi kapsamında belirtilenin aksine başka bir bilgisayara taşımak isterse bu durumu derhal Satıcı’ya bildireceğini, Satıcı'nın ise bu talebi makul süre içerisinde ve Sözleşme Konusu Ürün’ün bakımlı ya da bakımlı olmayan ürün olmasına bağlı olarak ücretli ya da ücretsiz yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Alıcı, işlemin ücret gerektiren bir işlem olması halinde ücretin, talebinin ulaşmasının ardından Satıcı tarafından kendisine makul bir süre içerisinde bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9. Alıcı, kullanım lisansının, yazılımın bilgisayarına yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve haklarını kapsadığını kabul eder.

 10. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü satın aldığında buna bağlı olarak gündeme gelen lisans anlaşmasını da kabul ettiğini ve buna uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 11. Alıcı, işbu Sözleşmenin, Sözleşme Konusu Ürünün lisans hakkının Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanmasını düzenlemekte olup satış sonrası hizmet ve eğitim sürecini düzenlemediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 12. Alıcı, Sözleşme Konuru Ürün ve buna bağlı olan lisansa dair bilgileri saklama ve koruma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, aksi halde bu konuda Satıcı’nın bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 13. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürüne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; telif hakları da dahil olmak üzere tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 14. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, Sözleşme dışı üçüncü bir kişiye kullandırmayacağını, başkasına devredemeyeceğini, satamayacağını, kiralamayacağını veya herhangi bir şekilde vermeyeceğini; aksi halde Satıcı’nın ve program sağlayıcının bundan dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararı tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 15. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, kaynak kod haline dönüştürmeyeceğini, transfer etmeyeceğini, programdan esinlenerek benzer bir ürün geliştirmeyeceğini; aksi halde Satıcı’nın ve program sağlayıcının bundan dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararı tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 16. Alıcı, kullanıcı hatası, sistem arızası, elektrik kesintisi, virüs de dahil olmak üzere siber saldırı ve sair nedenler ile oluşabilecek bilgi ve program kayıplarından Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 17. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünün, kendi çalışanlarının herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurunda kaynaklı olarak şifrelerin ve veri tabanlarında kayıtlı bilgilerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 18.  Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü, bunun eki niteliğindeki her türlü ek ürün ve sair ürünü hatasız olarak teslim aldığını, bunların kullanıcıya özel olarak tasarlanmış olan ürünler olmadığını, ürünleri olduğu gibi kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 19. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 20. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Alıcı, kişisel verilerin işlenmesi hakkında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni​ vasıtasıyla detaylı bilgiye ulaşabilecektir.

 

B. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Satıcı, Alıcı tarafından Sözleşme konusu bedelin ödenmesinin ardından Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı Alıcı’ya satış işleminin ardından derhal ve her halükarda 30 günlük süreyi geçmeyecek şekilde sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın teslimat süresini yazılı bildirimle ek 10 günlük süre uzatım hakkı saklıdır.

 2. Satıcı, Sözleşme Konusu Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun veya varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Satıcı, Alıcı tarafından talep edilmesi halinde Sözleşme Konusu Ürünün teslim edilmesinin ardından kurulum ve lisanslama işlemi için uzaktan destek sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak bu hizmetin sağlanma süresinin teslim anından itibaren 2 ayı geçmeyecektir.

 4. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu Sözleşme den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirmeyi ve Sözleşme konusu bedeli Alıcı’ya derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. Satıcı, Sözleşme Konusu Ürün, Alıcı’nın talebi doğrultusunda Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden sorumlu değildir.

 6. Sözleşme Konusu Ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin online ortamda kabul edilerek Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 7. Satıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın satış esnasında ücretsiz ek olarak bulunan bir bakım paketi yok ise Alıcı’ya ücretsiz olarak bakım paketi(hizmeti) sağlamak zorunda değildir.

 8. Sözleşme Konusu Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, ödemenin Alıcı tarafından başka bir yöntemle ödenememesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin lisansı iptal etme ve bu durum nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğradığı zararları Alıcı’dan tazmin etme hakkı saklıdır.

 9. Satıcı, Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Sözleşme Konusu Ürünün işbu Sözleşme nin Satıcının Yükümlülükleri bölümünün 3. Maddesi kapsamında Alıcı’ya teslim edilememesi halinde Sözleşme bedelini 7 gün içerisinde Alıcı’nın ilgili bankasına iade eder. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansımaması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olmayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 10. Satıcı, Alıcı’nın havale/eft ile yaptığı ödemelerde, Sözleşme Konusu Ürünün işbu Sözleşme nin Satıcının Yükümlülükleri bölümünün 3. Maddesi kapsamında Alıcı’ya teslim edilememesi halinde Sözleşme bedelini 7 gün içerisinde Alıcı’ya ait banka hesabına iade edeceğini kabul eder. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansımaması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 11. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında üzerine düşen yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getireceğini, işbu Sözleşme kapsamında Alıcı’ya ilişkin olarak işlemiş olduğu kişisel verileri işleme amaçlarına uygun bir biçimde kullanacağını, kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği için gerekli tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. MADDE-TESLİMAT

 1. Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisans, Alıcı tarafından Sözleşme konusu bedelin eksiksiz olarak Satıcı’ya ödenmesinin ardından Satıcı tarafından satış işleminin ardından derhal ve her halükarda 30 günlük süre içerisinde Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından bildirilen e-posta adresine teslim edilir. Teslimat kapsamında Sözleşme bedeline ek bir ücret doğması durumunda bu bedel Alıcı tarafından ödenir.

 2. Satıcı’nın teslimat süresini yazılı bildirimle ek 10 günlük süre uzatım hakkı saklıdır.  Sözleşme bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Sözleşme Konusu Ürünü teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

6. MADDE- SÖZLEŞME YE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Sözleşme Konusu Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli https://www.integva.com/ adlı internet sitesindeki ürünler tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

7. MADDE-SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin Sözleşme bedeli satış işlemi esnasında internet sitesi üzerinde belirtilmekte olup satış işlemi sonrasında Satıcı tarafından Alıcı’ya e-posta ile gönderilen fatura içeriğinde de mevcuttur. Sözleşme bedeline KDV dahil değildir.

 

Satıcı’nın, önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak https://www.integva.com/ internet sitesinde yer verdiği ücret ve tarifelerinde değişiklik yapma hakkı saklı olup, Alıcı bu durumu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8. MADDE-ÖDEME PLANI

 • Sözleşme  Konusu Ürüne ilişkin Sözleşme  bedelini peşin olarak, satış işlemi esnasında Alıcı tarafından Satıcı’nın;

 

Finansbank:
Türk Lirası: TR70 0011 1000 0000 0106 9101 26
USD Hesabı: TR49 0011 1000 0000 0106 9351 42
Euro Hesabı: TR71 0011 1000 0000 0106 9351 34


Yapıkredi:
Türk Lirası: TR60 0006 7010 0000 0074 4394 37
USD Hesabı: TR31 0006 7010 0000 0074 4950 55
Euro Hesabı TR07 0006 7010 0000 0074 4926 74

 

bilgilerini haiz banka hesabına havale/EFT yolu ile yatırabileceği gibi, ödeme sayfasında kredi kartı ile de ödeyebilir.

 • Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan Sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi ve ödeme şartları banka ile alıcı arasındaki Sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 • Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması Banka’nın inisiyatifindedir.

 

9. MADDE-CAYMA HAKKI

Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisans, bir yazılım ürünü olup kişiye özel oluşturulan bir kod ile teslim edildiğinden Taraflar, Sözleşme Konusu Ürün için cayma hakkının kullanılmayacağını kabul etmiştir. Bununla birlikte Sözleşme Konusu Ürün Alıcı’ya satış işleminin ardından derhal teslim edildiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-ğ maddesinde “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: …Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” kapsamında yer almaktadır. Buna göre Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı lisans kapsamında Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme ile Sözleşme Konusu Ürün kapsamında cayma hakkı bulunmadığını, bundan kaynaklı olarak uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı zararlarda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

10. MADDE-BİLDİRİMLER VE DELİLLER

 1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Tarafların belirtmiş olduğu e-posta adresleri aracılığıyla yapılacaktır.

 2. Maddede belirtilen zorunlu haller halinde ise her türlü tebligat için, Taraflar, işbu Sözleşme de yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak kabul etmiştir. Taraflar, bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikleri, diğer tarafa, e-posta, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 3. Alıcı, Sözleşme 'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil Sözleşme si niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Taraflar, Sözleşmenin Tarafları ve/veya Tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları ile ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin kanunen geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil sayılarak işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi kapsamında delil Sözleşme si niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

11.MADDE-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak oluşabilecek zarar ve ziyanını gidermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12. MADDE-YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sözleşme konusu bedel uyarınca Bakanlık’ça ilan edilen değerlere göre Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

13. MADDE-YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ’nin bir nüshası https://www.integva.com/ internet sitesinde mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TİCARİ ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ

TİCARİ ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ

1) MADDE-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI                       : Integva Teknoloji A.Ş..

Adresi                       : Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280 / G İç Kapı No: 1260 Çankaya/ Ankara

Mersis Numarası     : 046511027720001

Web Adresi               : https://www.integva.com/

E-posta                     : info@integva.com

Telefon                      : (312) - 99 99 - 324

 

ALICI:

Adı/Soyadı Varsa Ünvanı      :

Adresi                                     :

Mersis Numarası/VKN          :

Telefon                                    :

E-posta                                   :

(Alıcı bilgileri, satış aşamasında Satıcı ile paylaşılan fatura bilgilerinde yer verilen bilgilerdir.)

2) MADDE-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusunu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürün ve buna bağlı lisansın satışı ve teslimi, bunun karşılığında da Alıcı tarafından Sözleşme bedelinin Satıcı’ya ödenmesi oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme münhasıran, Satıcı’ya ait alan adı altındaki internet sitesini ziyaret etmek suretiyle site üzerinden, internet ortamında alışveriş yapan tüm gerçek ve tüzel kişi tacirler ve/veya ticari iş mahiyetinde sayılan işlemler bakımından geçerlidir. Bu kapsamda Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüketiciler için uygulandığını ve kendisi için geçerli olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3) MADDE-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme Konusu Ürün’ün temel özellikleri, cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve satış bedeli https://www.integva.com/ adlı web sitesindeki ürünler tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin Sözleşme bedeli satış işlemi esnasında internet sitesi üzerinde belirtilmekte olup satış işlemi sonrasında Satıcı tarafından Alıcı’ya e-posta ile gönderilen fatura içeriğinde de mevcuttur. Sözleşme bedeline KDV dahil değildir. Söz konusu fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Satıcı’nın, önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak https://www.integva.com/ internet sitesinde yer verdiği ücret ve tarifelerinde değişiklik yapma hakkı saklı olup, Alıcı bu durumu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4) MADDE- ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Alıcı  https://www.integva.com/ internet sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile varsa teslimata ilişkin masrafların Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu Sözleşme ye elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2) Alıcı; işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme akdinden önce, satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin temel özellikleri ve buna bağlı olan detayları https://www.integva.com/ internet sitesi üzerinde yer alan Ürünler bölümünde inceleyerek satın aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın satış esnasında ücretsiz ek olarak bulunan bir bakım paketi yok ise Satıcı’nın kendisine ücretsiz olarak bakım paketi(hizmeti) sağlamak zorunda olmadığını, bu halde almak isterse ve https://www.integva.com/ internet sitesi üzerinde mevcutsa ek ücret ödeyerek bakım paketi alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın, satış işleminin ardından derhal ve her halükarda 30 günlük süreyi geçmeyecek şekilde kendisine teslim edileceğini kabul eder.

6) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı lisansın yalnızca 1 kullanıcı için kullanılacağını, tercih edilen ürün cinsine bağlı olarak çakılı (standalone) lisans alınması durumunda bu lisansın yalnızca 1 bilgisayarda kullanılabileceğini, yüzer(network) lisans alınması durumunda ise lisansın farklı bilgisayarlarda kullanılabileceğini ve Alıcı tarafından talep edilen sayı kadar kullanıcıya kullanım hakkı sağlanacağını, bu sayıdan daha fazla kişi tarafından lisansın kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, -Satıcı’dan lisansın başka bir bilgisayara taşınmasını talep ettiği durumlar hariç olmak üzere- yalnızca kendi bünyesinde mevcut olan bilgisayar konfigürasyonu kapsamında kullanacağını; başka bir bilgisayarda kullanım gerektiren bir durumun gündeme gelmesi halinde yeni bir lisans anlaşması düzenlenmesi gerektiğini aksi halde bu durumun kaçak kullanım teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8)Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı işbu Sözleşmenin 4/7. Maddesi kapsamında belirtilenin aksine başka bir bilgisayara taşımak isterse bu durumu derhal Satıcı’ya bildireceğini, Satıcı'nın ise bu talebi makul süre içerisinde ve Sözleşme Konusu Ürün’ün bakımlı ya da bakımlı olmayan ürün olmasına bağlı olarak ücretli ya da ücretsiz yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Alıcı, işlemin ücret gerektiren bir işlem olması halinde ücretin, talebinin ulaşmasının ardından Satıcı tarafından kendisine makul bir süre içerisinde bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9) Alıcı, kullanım lisansının, yazılımın bilgisayarına yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması haklarını kapsadığını kabul eder.

10) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü satın aldığında buna bağlı olarak gündeme gelen lisans anlaşmasını da kabul ettiğini ve buna uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11) Alıcı, Sözleşme Konuru Ürün ve buna bağlı olan lisansa dair bilgileri saklama ve koruma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, aksi halde bu konuda Satıcı’nın bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12) Alıcı, işbu Sözleşmenin, Sözleşme Konusu Ürünün lisans hakkının Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanmasını düzenlemekte olup satış sonrası hizmet ve eğitim sürecini düzenlemediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürüne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; telif hakları da dahil olmak üzere tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

14) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, Sözleşme dışı üçüncü bir kişiye kullandırmayacağını, başkasına devredemeyeceğini, satamayacağını, kiralamayacağını veya herhangi bir şekilde vermeyeceğini; aksi halde Satıcı’nın ve program sağlayıcının bundan dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararı tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

15) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı, hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, kaynak kod haline dönüştürmeyeceğini, transfer etmeyeceğini, programdan esinlenerek benzer bir ürün geliştirmeyeceğini; aksi halde Satıcı’nın ve program sağlayıcının bundan dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararı tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

16) Alıcı, kullanıcı hatası, sistem arızası, elektrik kesintisi, virüs de dahil olmak üzere siber saldırı ve sair nedenler ile oluşabilecek bilgi ve program kayıplarından Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

17) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünün, kendi çalışanlarının herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurunda kaynaklı olarak şifrelerin ve veri tabanlarında kayıtlı bilgilerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

18) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünü, bunun eki niteliğindeki her türlü ek ürün ve sair ürünü hatasız olarak teslim aldığını, bunların kullanıcıya özel olarak tasarlanmış olan ürünler olmadığını, ürünleri olduğu gibi kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

19) Alıcı, siparişi verdikten sonra; Satıcı tarafından kendisine teyit amaçlı elektronik iletişim aracıyla teyit gönderilip gönderilmemesinin Satıcı’nın takdirinde olduğunu beyan ve kabul eder.

20) Alıcı, Sözleşme Konuru Ürün ve buna bağlı olan lisansın bir yazılım ürünü olduğunu, kişiye özel oluşturulan bir kod ile teslim edildiğini, bundan dolayı Alıcı’nın sözleşmeden dönme, fesih ya da her ne nam adı altında olursan sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmadığını, Sözleşmeyi işbu düzenlemeyi bilerek onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

21) Alıcı, Sözleşme Konusu Ürün’ün, buna bağlı olan lisansın ve sair ürünlerin ayıplı olduğu teslim anında tespit edilebilir durumda ise bu durumu 2 gün içerisinde, ayıp açıkça belli değilse Sözleşme Konusu Ürünü teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa bu süre içerisinde Satıcı’ya bildireceğini, ancak bu sürelere uygun bir şekilde Satıcı’ya bildirimde bulunmazsa Sözleşme Konusu Ürünü ayıplı olarak kabul ettiğini ve bundan kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

22) Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

23) Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

24) Alıcı, kişisel verilerin işlenmesi hakkında …………………………………..linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni vasıtasıyla detaylı bilgiye ulaşabilecektir.

5) MADDE- SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Satıcı, Alıcı tarafından Sözleşme konusu bedelin ödenmesinin ardından Sözleşme Konusu Ürünü ve buna bağlı olan lisansı Alıcı’ya satış işleminin ardından derhal her halükarda 30 günlük süreyi geçmeyecek şekilde sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) Satıcı, Sözleşme Konusu Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3) Satıcı, Alıcı tarafından talep edilmesi halinde Sözleşme Konusu Ürünün teslim edilmesinin ardından kurulum ve lisanslama işlemi için uzaktan destek sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak bu hizmetin sağlanma süresinin teslim anından itibaren 2 ayı geçmeyecektir.

4) Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu Sözleşme den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirmeyi ve Sözleşme konusu bedeli Alıcı’ya derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) Satıcı, Sözleşme Konusu Ürün, Alıcı’nın talebi doğrultusunda Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden sorumlu değildir.

6) Sözleşme Konusu Ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin online ortamda kabul edilerek Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7) Satıcı, Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisansın satış esnasında ücretsiz ek olarak bulunan bir bakım paketi yok ise Alıcı’ya ücretsiz olarak bakım paketi(hizmeti) sağlamak zorunda değildir.

8) Satıcı, işbu Sözleşme’yi her zaman tek taraflı olarak Alıcı’ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile feshetme hakkına sahiptir. Alıcı, bu fesih işleminden kaynaklı olarak Satıcı’dan herhangi bir tazminat, cezai şart ve sair talep etme hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9) Sözleşme Konusu Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, ödemenin Alıcı tarafından başka bir yöntemle ödenememesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme Konusu Ürüne ilişkin lisansı iptal etme ve bu durum nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğradığı zararları Alıcı’dan tazmin etme hakkı saklıdır.

10) Satıcı, Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Sözleşme Konusu Ürünün işbu Sözleşmenin Satıcının Yükümlülükleri bölümünün 3. Maddesi kapsamında Alıcı’ya teslim edilememesi halinde Sözleşme bedelini 7 gün içerisinde Alıcı’nın ilgili bankasına iade eder. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansımaması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olmayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11) Satıcı, Alıcı’nın havale/eft ile yaptığı ödemelerde, Sözleşme Konusu Ürünün işbu Sözleşme nin Satıcının Yükümlülükleri bölümünün 3. Maddesi kapsamında Alıcı’ya teslim edilememesi halinde Sözleşme bedelini 7 gün içerisinde Alıcı’ya ait banka hesabına iade edeceğini kabul eder. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansımaması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

12) Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında üzerine düşen yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getireceğini, işbu Sözleşme kapsamında işlemiş olduğu kişisel verileri işleme amaçlarına uygun bir biçimde kullanacağını, kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği için gerekli tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) Taraflar, işbu Sözleşmede ayrıca düzenlenmemiş olan hususlar başta 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerinde düzenlenen tüm yükümlülüklerine uygun davranmayı kabul beyan ve taahhüt eder.

6) MADDE-TESLİMAT

 

1) Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisans, Alıcı tarafından Sözleşme konusu bedelin eksiksiz olarak Satıcı’ya ödenmesinin ardından Satıcı tarafından satış işleminin ardından derhal ve her halükarda 30 günlük süre içerisinde Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından bildirilen e-posta adresine teslim edilir. Teslimat kapsamında Sözleşme bedeline ek bir ücret doğması durumunda bu bedel Alıcı tarafından ödenir.

2) Sözleşme bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Sözleşme Konusu Ürünü teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7) MADDE-ÖDEME PLANI

 

1) Sözleşme  Konusu Ürüne ilişkin Sözleşme bedeli peşin olarak, satış işlemi esnasında Alıcı tarafından Satıcı’nın

Finansbank:
Türk Lirası: TR70 0011 1000 0000 0106 9101 26
USD Hesabı: TR49 0011 1000 0000 0106 9351 42
Euro Hesabı: TR71 0011 1000 0000 0106 9351 34


Yapıkredi:
Türk Lirası: TR60 0006 7010 0000 0074 4394 37
USD Hesabı: TR31 0006 7010 0000 0074 4950 55
Euro Hesabı TR07 0006 7010 0000 0074 4926 74


bilgilerini haiz banka hesabına havale/EFT yolu ile yatırabileceği gibi, ödeme sayfasında kredi kartı ile de ödeyebilir.

2) Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan Sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi ve ödeme şartları banka ile alıcı arasındaki Sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

3) Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması Banka’nın inisiyatifindedir.

8) MADDE- MÜCBİR SEBEP VE SÜRE UZATIMI

Taraflar aşağıda belirtilen mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilme süresi mücbir sebeplerin etkisi ortadan kalkana kadar ertelenir. Mücbir sebep olan haller yalnızca aşağıda belirtilen hallerle sınırlı olmak üzere şu şekildedir:   1) Doğal afetler, 2) Şirket kusuru, ihmali, tedbirsizliğinden yahut ona isnat edilebilen bir nedenden kaynaklanan haller dışında bir nedenle idari makamlar ve/veya yargı mercileri tarafından tesis edilen kararlar gereğince yükümlülüğü yerine getirmeye devam edilememesi, 3) Savaş, işgal, dış düşmanların harekâtı, seferberlik, el koymalar ve ambargo uygulaması, olağanüstü hal ilanı, 4) Genel salgın hastalık, 5) Yükümlülüğün yerine getirilmesinin devamını imkânsız kılan ayaklanmalar, askeri ve milis hareketleri, iç savaş, 6) Nükleer yakıtlardan, artıklardan, nükleer patlamalardan ileri gelen radyo-aktif kirlenmeler, radyo-aktif veya diğer zehirli maddelerin patlamaları, radyo-aktif tesisi ve parçalarının patlamaları, 7) Sözleşme Konusu Ürün’ün ve buna bağlı olan lisansın Ana Sağlayıcı Firma tarafından Satıcı’nın taleplerine rağmen Satıcı’ya teslim edilmemesi ya da siber ağlarda meydana gelen her türlü sorun nedeniyle teslim edilememesi.

 

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilerek süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep kapsamında sayılan bu hallerin mücbir sebebin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Tarafların birbirine yazılı olarak bildirilmesi ve mücbir sebebi belgelendirilmesi gerekir. Aksi halde Taraflarca kararlaştırılan süre işlemeye devam eder. Mücbir sebep hallerinin mevcudiyeti durumunda Taraflar birbirlerine mücbir sebebin sona ermesine ve bu sebebin yarattığı sonuçların giderilmesine kadar geçecek süre ile sınırlı olarak süre uzatımı verilebilir. Aksi halde tarafların ilgili mevzuattan doğan fesih hakkı saklıdır.

9 ) MADDE- BÖLÜNEBİLİRLİK 

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir şekilde geçersiz veya hükümsüz kalması durumunda, işbu hükmün geçersizliği anlaşmanın diğer hükümlerini etkilemeyecektir ve bu geçersizlikten etkilenmemiş tüm hükümler yürürlükte kalacaktır. Bir yargı çevresinde hükmün geçersizliği diğer yargı çevrelerinde hükmün geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

10 ) MADDE- FERAGAT

Tarafların, diğer tarafın işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmündeki ihlal veya ihmaliyle hak kazandığı bir haktan feragat etmesi, aynı veya diğer hükümlerin sonraki ihlalinden feragat olarak yorumlanamayacağı gibi; taraflardan birinin konuda sahip olduğu veya olabileceği herhangi bir haktan, yetkiden veya ayrıcalıktan yararlanmakta gecikmesi ya da ihmali, diğer tarafın herhangi bir ihlalinden veya temerrüdünden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şart, hüküm veya koşulundan feragat etmek, bu şart, hüküm veya koşulun tekrar kullanılmayacağı veya bundan sürekli olarak feragat edildiği şeklinde addedilmeyecek ve yorumlamayacaktır

 

11) MADDE-BİLDİRİMLER VE DELİLLER

 

1)  İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Tarafların belirtmiş olduğu e-posta adresleri aracılığıyla yapılacaktır.

2) Maddede belirtilen zorunlu haller halinde ise her türlü tebligat için, Taraflar, işbu Sözleşme de yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak kabul etmiştir. Taraflar, bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikleri, diğer tarafa, e-posta, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

3) Alıcı, Sözleşme 'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil Sözleşme si niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) Taraflar, Sözleşmenin Tarafları ve/veya Tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları ile ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin kanunen geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil sayılarak işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi kapsamında delil Sözleşme si niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

12) MADDE-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak oluşabilecek zarar ve ziyanını gidermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) MADDE-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmede ve eklerinde derpiş edilen hükümlerle ilgili doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup bu konuda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14) MADDE-YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası https://www.integva.com/ internet sitesinde mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.

bottom of page